GÁLATAS 1:8

8Te yúhú càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú, dico núu ìó ñáyiu véxi dànehé ñáhá xìi‑ndo ɨngá tnúhu sá ñà túú ní dànehé ñáhà‑í xii‑ndo, te nchòhó cachí‑ndó sǎ ñǎyiu‑áⁿ nacháhu‑yu núú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ quìdé‑yu. Te cuěi yúhú, te núu na dàma‑í tnúhu danèhé ñáhà‑í xii‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ cǎháⁿ‑ndó sǎ náchǎhu‑í núú‑gǎ te núu ducaⁿ na càda‑í. Àdi te núu ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ véxi‑xi càháⁿ‑xi ɨngá tnúhu sá ñà túú ní dànehé ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa naníhí tàhú‑ndó ñá, te dɨu‑ni ducaⁿ cǎháⁿ‑ndó sǎ náchǎhu‑xi núú Yǎ Ndiǒxí te núu ducaⁿ na càda‑xi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More