HEBREOS 7:10

10Te sá dúcáⁿ nǐ sáñaha ndǐi Àbrahám sá nǐ nduu táhú ndǐi Melquisèdéc, te xíǎⁿ cada iní‑ó sǎ sà ndecu ndɨhɨ ndíi Àbrahám cue ñaní tnáhá ndǐi Lèví cue tée cùu dútú, cue tée quèheⁿ ɨɨⁿ xichi núú ùxí xichi nchaa sá nìhí ñáyiu isràél cuěi vátá cácú‑gǎ‑güedé. Te cada iní‑ó sǎ tnàhá‑güedé ní sáha‑güedé ndíi Melquisèdéc ɨɨⁿ xichi núú ùxí xichi nchaa sá nǐ níhí ndǐi Àbrahám núú nǐ nàá ndíi. Te ducaⁿ càda iní‑ó chi cue tée‑áⁿ cúú‑güedě ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám cuěi vátá cácú‑gǎ‑güedé dàvá‑áⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More