HEBREOS 7:11

11Te sá cuèndá cue dútú cue tée cùu ñaní tnáhá ndǐi Lèví ní ngúndecu ndɨhɨ cue ñáyiu isràél tnúhu sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu. Te ñaní tnáhá ndǐi Àrón cúú cuè dútú‑ǎⁿ. Te núu dìcó cue dútú‑ǎⁿ ní ndàcu‑güedé cada‑güedé nàcuáa cudɨ̀u ñáyiu isràél núú Yǎ Ndiǒxí, te ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi ngúndecu ɨngá dútú dàtná ndíi Melquisèdéc ní cùu. Te dútú‑ǎⁿ ñà túú ní cùu‑dé dàtná ní cuu cue ñaní tnáhá ndǐi Àrón.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More