HEBREOS 7:21

21Dico ñá túú dùcaⁿ ní cáháⁿ‑gá cuèndá cue ñaní tnáhá ndǐi Lèví cue tée ní cuu dútú, cuěi mei òré ní chisaha‑güedě ní cuu‑güedé dútú. Te cútnàhá ní chisaha Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ dútú, te Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ ndǎá cuɨtɨ‑gá xii‑gá, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ: Yúhú Dútú Ndiǒxí càháⁿ ndáá cuɨtɨ‑í te vá dámà‑í tnúhu càháⁿ‑í: “Yòhó cúú‑n dǔtú dàtná ndíi Melquisèdéc, te cundecu‑n nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.” Duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Xítohó Jesucrìstú.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More