JUDAS 1:10

10Te nchaa ñáyiu ducaⁿ dàndahú ñáhá xìi‑ndo‑áⁿ càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá nchaa sá vǎtá cútnùní‑gá iní‑yu nása ndùu, te quìdé‑yu dàtná quídé cuè quɨtɨ chi cue quɨtɨ‑áⁿ quídé‑güèdɨ náni véxi iní‑güedɨ, te ni ñà túú cùtnuní iní‑güedɨ nchaa sá quídé‑güèdɨ. Te ducaⁿ sà tnahá‑xi cùú‑yu, chi nchaa sá cuèhé sá dúhá věxi iní‑yu quìdé‑yu, te sá dúcáⁿ quìdé‑yu xíǎⁿ tá xǐta nihnú‑yu cuáháⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More