JUDAS 1:13

13Te cùu tucú‑yu dàtná ndute làmár, chi ndute‑áⁿ òré càndá‑xi te quecóo tɨ́ñú‑xi ɨɨⁿ xio. Te cùu tucú‑yu dàtná ɨɨⁿ chódíní cuǎháⁿ‑dɨ duha cuáháⁿ‑dɨ dàcáⁿ. Te ducaⁿ sǎtnàhá‑xi cùú‑yu, chi ñá túú cuìní‑yu cada váha‑yu. Te ñáyiu‑áⁿ daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu ɨɨⁿ xichi núú néé nǔú sà ndecu túha cundecú‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More