JUDAS 1:3

3Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, ducaⁿ‑ni ǐo sàni iní‑í cadúha‑í ɨɨⁿ tutú sá cúú‑xí‑ndó cuèndá danèhé ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa ní cuu ní naníhí tàhú‑ó dico ñá túú càdúha‑í, dico vitna quìde cuendá‑í sá xíní ñùhu‑gá‑xi cáháⁿ‑í núú tùtú‑í sá nchòhó ío cundehe‑ndo tnǔhu cáháⁿ‑ndó ndɨ̀hɨ ñáyiu, te cáháⁿ‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu sàndáá iní méé‑ndó, chi dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ nǐ cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ndècu ichi‑gá. Te vitna ñá túú‑gǎ ná tnúhu càháⁿ‑gá sá cúú‑xǐ‑yu, chi sa ní cáháⁿ duuⁿ‑gá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More