JUDAS 1:4

4Te duha càháⁿ‑í núú tùtú‑a sá cúú‑xí‑ndó, chi nìhí‑í tnúhu sá xícá cùu ñáyiu chìtnahá ñáhá xìi‑ndo, te ni ñà túú xìní‑ndó nǎ ñáyiu cùú‑yu, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí. Te ɨɨⁿ xichi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi sá ñǎyiu‑áⁿ quɨ̌hɨ́ⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú, te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ càchí‑yu sá ǐo váha iní Yǎ Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ cuu‑ni cadá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. Te dàquee tɨ́hǔ‑yu Yá Ndiǒxí Yaá ío cùnuu, ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More