JUDAS 1:7

7Te dàndacu iní ñáhá tùcu‑í xii‑ndo nàcuáa ní yáha ñáyiu ñuú Sòdomá, ndɨhɨ ñáyiu ñuú Gòmorrá, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñuú ní cáa yatni xíáⁿ, chi tnàhá‑yu ñá túú ní quìde váha‑yu dàtná ní quide nchaa cue espíritú‑áⁿ. Chi cue tée ní xóo cáháⁿ ndɨhɨ tnàha ndɨ mee‑güedé, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ xóo cada cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu. Te sá dúcáⁿ nǐ quidé‑yu núu ní dángóyó Yǎ Ndiǒxí ñuhú ñuú‑yu ní dánáá ñàha‑gá xií‑yu. Te xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ nchàa ñáyiu ñá túú cuìní cada váha núú‑gǎ quɨ́hɨ́ⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More