SAN LUCAS 8:29

29Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑dé cuèndá sá Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha sá ná quèe ñaha‑xi xii‑dé. Te nchaa xíǎⁿ ní xóo dacàháⁿ‑xi iní‑dé nándɨ sá nǐ xóo cada‑dé nǔu ní xóo dacùtu ñaha‑güedé cadèná xii‑dé cuèndá sá ñà túú‑gǎ ná cada‑dé, te ní xóo cundeé ñáhá‑güedě, dico cuěi ducaⁿ dico ní xóo dandàva‑ni‑dé cadèná, te cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ nǐ xóo dacùnu ñaha‑xi xii‑dé ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ‑dé xɨtɨ́ yucu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More