SAN MARCOS 12:16

16Te cue tée‑áⁿ nǐ dánèhé ñáhá‑güedě xii‑gá ɨɨⁿ díhúⁿ sǎ chǎhu‑güedé cuèndá impuèstú. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí càchí tnúhu xii‑í nǔu yoo núú‑xi ndèé ndɨhɨ yoo dɨ̀u‑xi ndeé —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Núú tě Cèsár ndèé ndɨhɨ dɨ̀u‑dé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More