SAN MARCOS 12:26

26Te núu nchòhó cuìní‑ndó cǎháⁿ‑ndó cuèndá nchaa ñáyiu ndoto, te díhna‑gá dacuàha‑ndo nacuáa ní chídó tnùní ndíi Moìsés núú tùtú ndíi ni cùu. Chi dɨu núú tùtú ndíi càháⁿ‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi cútnàhá ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑gǎ ɨɨⁿ xichi núú níhnú tnùtaú nchìcúⁿ ñuhú. Te duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi: “Yúhú cúù‑í Ndiǒxí tě Àbrahám, ndɨhɨ té Isàác, ndɨhɨ té Jàcób”, duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi càchí‑xi núú tùtú ndíi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More