SAN MARCOS 12:28

28Te tnàhá ɨɨⁿ tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ndèdóho‑dé nchaa tnúhu càháⁿ Jèsús ndɨhɨ cue tée cùu saducéú‑áⁿ, te ndèdóho‑dé sá sǔúní vǎha nìhí‑gá tnúhu nàdanchocáva‑gá. Te ní sándehe yatni‑dé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —Cachí tnúhu xii‑í ndědacàa tnúhu sá nǐ cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ío‑gá cúnùu cuu díhna —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More