SAN MARCOS 12:33

33Te dàtná ní cachí‑n sǎ nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ó cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, te cani iní‑ó càda‑o nacuáa cuu vii cuu váha iní‑gá te ío vii ío váha cuu iní‑ó dàtná cuìní méé‑gǎ, te coo iní‑ó càda‑o nacuáa cuu váha iní‑gá, te cuu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o dàtná cúú ìní‑ó mèe‑o. Te nchaa xíǎⁿ ío‑gá xíní ñùhu‑xi cada‑o dacúúxí sǎ cuǎñaha‑o quɨ̀tɨ cahni‑güedé te cáyú‑dɨ nduu táhú ñáhá Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ dàcúúxí nchàa dava‑gá sá sǎñaha‑o ndùu táhú‑gǎ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More