SAN MARCOS 12:38

38Te òré dánèhé ñáhá Jèsús xii cue ñáyiu, te xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Cada cuèndá‑ndó vǎ cádá‑ndó dàtná quídé cuè tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, chi cue tée‑áⁿ tnàhá iní‑güedé cuihnu‑güedé dóó nání sǎ sácuǐhnu cue tée cùnuu‑gá te cuìní‑güedé sá méé‑ní ndɨ̀hɨ tnúhu yɨñùhu cáháⁿ ndɨhɨ ñaha ñáyiu xii‑güedé nchaa núú xícá cùu‑güedé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More