SAN MATEO 1:17

17Te sa ní cuu úxúú tnàhá cue tée cùu ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám ndécú dàvá‑áⁿ, te dǎtnùní ní cacu ndíi Dàvií dɨu‑ni ñaní tnáhá ndǐi. Te núú tnàhá méé ndǐi Àbrahám ndɨhɨ ndíi Dàvií ní cuu úxícúmí tnàhá‑güedé. Te ducaⁿ te sa ní xínu úxícúmí‑gǎ tucu‑güedé ní cacu, te dǎtnùní ní tnɨɨ ñaha cuè tée ñuú Babìloniá xii ñáyiu isràél ndécá ñàha‑güedé xií‑yu cuáháⁿ ñuú‑güedé cuèndá yàcáⁿ cundecú‑yu. Te sátá nǐ yáha sá dúcáⁿ nǐ cuu, te ní cacu úxúní tucu cue tée ní cuu ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám ndɨhɨ ndíi Dàvií, te dǎtnùní ní cacu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a. Te núú tnàhá méé‑gǎ ní cuu úxícúmí tnàhá‑güedé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More