APOCALIPSIS 18:16

16Te cúñaha tùcú‑yu: —¡Ndàhú nchòhó ñáyiu xǐndecu ñuú cáhnú ñùú nání Bàbiloniá! Chi nchòhó cúú‑ndó dàtná ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ñaha nìhnu dóó vǎha dóó muràdú, ndɨhɨ dóó tɨ́cuèhé, te mee‑ni sǎ nǐ cuáha díhúⁿ cuàáⁿ, ndɨhɨ mee‑ni sǎ nǐ cuáha yúú vǎha yúú nání pěrlá, ndɨhɨ sá nǐ cuáha dava‑gá yúú vǎha sá ǐo vii ndǎa mee‑ni nchàa xíǎⁿ ní cuáha sá yɨ́hɨ́ lǒho‑aⁿ, ndɨhɨ sá ñúhú dǔcúⁿ‑aⁿ, ndɨhɨ sá ñúhú dǔcúⁿ ndáhá‑áⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More