APOCALIPSIS 18:21

21Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te espíritú‑áⁿ ǐo ndee‑xi te ní queheⁿ‑xi ɨɨⁿ yúú cáhnú dàtná càhnu yódó te ní dáquěe‑xi xɨtɨ́ ndute làmár, te càchí‑xi: —Dàtná ní quide‑í ní dáquěe‑í yúú xɨtɨ́ ndute ducaⁿ càda‑xi ñuú cáhnú ñùú Babìloniá, chi ñáyiu ñuú‑áⁿ ǐo ndɨ̌hɨ naá‑yu ndɨhɨ ñuú‑yu, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ɨɨⁿ quɨ́ú‑gǎ quiní ñáhá ñǎyiu xií‑yu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More