APOCALIPSIS 19:10

10Te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ̀‑í núú espíritú‑áⁿ cuèndá chiñuhu‑í‑xi ni cùu, te ní cachí‑xi: —Vá dúcáⁿ càda‑n, chi tnàhá‑í dìcó xínú cuèchi‑í núú Yǎ Ndiǒxí dàtná quídé‑n xìnu cuechi‑n núú‑gǎ ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑n ichi‑gá, ñáyiu nchìcúⁿ nihnu quìde nɨ yuhu nɨ iní nchaa nàcuáa càháⁿ Xítohó Jesucrìstú, te núu xíǎⁿ càchí‑í sá vǎ dúcáⁿ càda‑n, chi mee Yǎ Ndiǒxí chiñuhu‑n —duha càchí espíritú‑áⁿ. Te nchaa cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí càháⁿ‑güedé nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ Xítohó Jesucrìstú.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More