APOCALIPSIS 19:11

11Te ní xiní‑í nchìí andɨu, te ní xiní‑í ní quee ɨɨⁿ Yaá yódó‑gǎ ɨɨⁿ cuàyú cuìxíⁿ. Te Yaá‑áⁿ nání‑gǎ Yaá quídé ndǎá cuɨtɨ, duha nàni‑gá. Te quìde‑gá nchaa sá càháⁿ‑gá, te ío váha quìde ndáá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu, te nchaa ñáyiu nàá ndɨhɨ ñaha xìi‑gá ío váha xìní‑gá nàcuáa cada ñaha‑gǎ xií‑yu chi ío ndáá quídé‑gǎ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More