APOCALIPSIS 19:18

18chi caxi‑ndo cùñú nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu, ndɨhɨ cuñú nchaa cue tée tàxi tnuní ñáhá xìi cue sandadú, ndɨhɨ cuñú nchaa cue tée ío ñɨɨ́ xǐndáa, ndɨhɨ cuñú nchaa cuàyú, ndɨhɨ cuñú nchaa cue tée ní xódó ñaha xii‑güedɨ, ndɨhɨ cuñú nchaa dava‑gá ñáyiu, ñáyiu ñá túú tnàhí ni dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, ndɨhɨ cuñú nchaa ñáyiu ní dáñá nǐ quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, ndɨhɨ cuñú nchaa ñáyiu cùnuu, ndɨhɨ cuñú nchaa ñáyiu ñá túú cùnuu, te nchaa cuñú‑áⁿ caxi‑ndo —càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi nchaa quɨtɨ‑áⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More