APOCALIPSIS 19:2

2te mee‑gǎ ío váha ndáá quídé‑gǎ quídé ndǎá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu, chi dɨu‑gá ní dáquɨ̀hɨ́ⁿ‑gá ñadɨ̀hɨ́ ñaha ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní núú ùhú núú ndàhú, chi dɨu‑aⁿ ní sanu ichi‑aⁿ ñáyiu ñuyíú ichi cuèhé ichi duha, te ducaⁿ nǐ dáquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ xii‑aⁿ núú ùhú núú ndàhú chi nàchinaa‑gá sá nǐ sahni‑aⁿ cue ñáyiu ní xinu cuechi nǔú‑gǎ. Duha càchí‑yu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More