APOCALIPSIS 19:20

20Te cue espíritú cúú sàndadú ndɨhɨ Yaá‑áⁿ nǐ tnɨɨ‑xi quɨtɨ‑áⁿ, ndɨhɨ tée ío dàndahú ñáhá xìi ñáyiu càchí sá càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑dé tnúhu‑gá, te dɨu‑ni tée‑áⁿ nǐ quide‑dé tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada núú quɨtɨ‑áⁿ. Te sá dúcáⁿ nǐ quide tée‑áⁿ xíǎⁿ ní dándàhú‑dé ñáyiu ní sándáá iní‑yu ní quéě‑yu tnuní quɨtɨ‑áⁿ, te ní chiñùhú‑yu sá nǐ dándácú ñàhá‑yu xii‑dɨ, te cue espíritú‑áⁿ nǐ dáquěe‑xi quɨtɨ‑áⁿ nǔú ñùhú núú ñúhú àzufré càyú‑xi, ndɨhɨ tée ducaⁿ dàndahú ñáhá xìi ñáyiu‑áⁿ, te xíáⁿ cuhuⁿ tée‑áⁿ ndɨhɨ quɨtɨ‑áⁿ, te ío ndoho‑dé ndɨhɨ‑dɨ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More