APOCALIPSIS 19:9

9Te ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní cachí tnúhu‑xi xii‑í, te càchí‑xi: —Chido tnùní‑n ɨ̀ɨⁿ núú tùtú nàcuáa na càháⁿ‑í‑a: “Váha táhú nchaa ñáyiu ní cáháⁿ ñáhá Yàá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé cundecú‑yu vico, te vico‑áⁿ cúú‑xí dàtná vico tnǎndaha cada‑gá”, te duha chido tnùní‑n chi tnúhu‑a cùu‑xi tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí —duha càchí espíritú‑áⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More