ROMANOS 3:25

25Te Yá Ndiǒxí ní taxi ndecu‑gá Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu ñuyíú‑a, te ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑yu, te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá ncháá ñǎyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑gá te vá náchǎhu‑yu cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. Te Yá Ndiǒxí ní quide ndee ìní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ quide cue ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha. Te xíǎⁿ ní xíhí Xítohó Jesucrìstú cuèndá cutnùní iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ío váha quìde ndáá cuěi ducaⁿ nǐ quide ndee ìní‑gá nchaa sá nǐ quide cue ñáyiu‑áⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More