ROMANOS 3:8

8Te núu na càni tucu iní‑í sá vǎha‑gá cada‑í nchaa sá cuèhé sá dúhá cuèndá Yǎ Ndiǒxí cada‑gá sá vǎha, dico ñá ndàá. Te ìó ñáyiu càháⁿ cuèhé cuèndá‑í te càchí‑yu sá dɨ́ú‑ní dùcaⁿ dacuaha‑í ñáyiu dico ñá ndàá sá dúcáⁿ dànehé‑í‑yu, te ñáyiu‑áⁿ nacháhu‑yu tnúhu càháⁿ‑yu, chi ducaⁿ tàú‑xi cunduu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More