TITO 1:6

6Te cue tée cada chìuⁿ‑áⁿ xíní ñùhu‑xi cuu‑güedé mee‑ni cuè tée ío váha quìde ndáá nàcuáa vá yǒo cáháⁿ dóho‑güedé, te na cùu‑güedé cue tée ndècu ɨɨⁿ dii‑ni ñadɨhɨ́‑xi. Te ducaⁿ nchàa landú‑güedé ná cùu‑güexi landú sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí cuèndá sá vǎ yǒo cuatnuñàha xii‑güexi quesahá‑yu sá ǐo sàá iní‑güexi te quìde‑güexi nándɨ sá ñà túú tàú‑güexi cada‑güexi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More