1 TESALONIKA 3

1Akienyo, taragak kami tu indak dapek ditahan lai. Dek karano itu, kami mamutuihkan labiah elok kami ditinggakan sorang di Atena, 2samantaro itu, kami ma-utuih su-daro kito Timotius. Inyo adolah pa-layan Allah nan bakarajo samo-samo jo kami, untuak mambaritokan Injil tantang Isa Almasih. Kami ma-utuih Timotius kabake angkau, supayo inyo manguwaikkan angkau, sarato man-dorong angkau, untuak samakin tam-bah ba-iman kabake Isa Almasih. 3Jo caro nan baitu, indak ka surang juwo doh dari angkau nan ka suruik, dek karano di sagalo kasansaroan kito ko. Angkau sandiri tawu, baraso sagalo kasansaroan tu tamasuak dalam ran-cana Allah untuak kito. 4Pado waka-tu kami sadang samo-samo jo angkau juwo lai, kami lah ma-agiah tawu kabake angkau talabiah dulu, bara-so kito ko ka sansaro. Sarato iyo ba-tua, itu sabana-bana lah tajadi; ang-kau sandiri mangatawu-inyo. 5Itulah sabauknyo ambo ma-utuih Timotius, dek karano, ambo niyo sangaik nak tawu, baa ka-adaan angkau dalam parkaro ba-iman kabake Isa Almasih. Ambo kuwatir Ubilih kok barasil mandayo angkau, sainggo kasado-nyo jariah payah kami manjadi tabu-wang siyo-siyo. 6Kiniko Timotius lah babaliak, sa-rato lah mambawok kaba sukocito kabake kami, tantang baa bana iman angkau kabake Isa Almasih, sarato angkau pun samo-samo mangasiahi. Inyo mancuritokan pulo kabake kami, baraso angkau tatauk mangana-nga-na di ati, sasuatu nan baiak tantang diri kami. Nan angkau niyo sangaik nak batamu jo kami, samo jo bakcan-do kami, niyo sangaik pulo nak ba-tamu jo angkau. 7Itulah sabauknyo sudaro-sudaro, di dalam sagalo ka-susahan, sarato jo kasansaroan kami, kami tahibur dek barito tantang di-ri angkau. Iman angkau kabake Isa Almasih mambuwek kami basuko-cito, 8sainggo kiniko kami maraso sungguah-sungguah iduik, asakan angkau layi tatauk badiri taguah, ba-satu jo Tuhan. 9Baralah kagadangnyo raso syukur kami kabake Allah, ta-radok sagalo sukocito nan kami ra-sokan di adok-an Baliau, dek karano di angkau. 10Siang malam kami ma-mintak kabake Allah jo sapanuah ati, supayo kito dapek batamu ba-adok-an muko, untuak malangkok-i apo nan angkau paralukan, untuak ba-iman kabake Isa Almasih manuruik nan samustinyo. 11Mudah-mudahan Allah Bapak ki-to sandiri, sarato jo Tuhan kito Isa Almasih, nan ka maratokan jalan untuak kami, supayo kami dapek basuwo jo angkau! 12Mudah-mudahan, Tuhan mambuwek angkau samakin samo-samo mangasiahi, sarato sama-kin mangasiahi kasadonyo urang, sa-inggo kasiah angkau tu samakin ba-tambah-tambah, samo jo bakcando kasiah kami kabake angkau. 13Jo ca-ro nan baitu, Tuhan ka manguwaik-kan ati angkau, sainggo angkau su-ci, sarato indak bacacek di adok-an Allah Bapak kito, pado wakatu Tuhan kito Isa Almasih tibo isuak, samo-sa-mo jo kasadonyo urang nan manjadi miliak Baliau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\