RIWAYAIK RASUL-RASUL 21

1Kami bapayilah batinggalah jo pamimpin-pamimpin jamaat nan di Efesus tu, kamudian kami maninggakan inyo tu. Sudah tu, kami balayie lansuang ka pulau Kos; barisuaknyo sampailah kami di pulau Rodos. Dari sinan tu kami balayie taruih ka palabuahan Patara. 2Di Patara, kami basuwo jo kapa nan ka barangkek ka Fenisia. Mako, kami nayiak ka kapa tu, sudah tu kami barangkek 3balayie, sampai kami manampak pulau Siprus, di subalah kida kami; tapi, kami taruih balayie manuju Siria. Kami marapek di Tirus, dek karano kapa nan kami tumpangi tu ka mambongka muatannyo di sinan tu. 4Tibo di Tirus tu, kami payi mangunjuangi urang-urang nan ba-iman kabake Isa Almasih, mako, kami manompang di rumah urang-urang tu sapakan lamonyo. Dek pitunjuak dari Roh Allah, mako urang-urang tu manasiyaik-i Paulus, supayo jan payi ka Yerusalem. 5Tapi, baru lah abih wakatunyo untuak kami tingga di sinan tu, mako, kami barangkek maninggakan urang-urang tu, kami manaruihkan pajalanan kami. Kasadonyo urang-urang tu, basamo-samo jo anak bininyo bagai, ma-antakan kami sampai ka luwa kota. Tibo di sinan, di tapi lauik, kasadonyo kami bi basilutuik untuak badowa. 6Sasudah tu kami basalam-salaman, mako, kami bi nayiak ka ateh kapa, nan urang-urang tu bi pulang ka rumahnyo. 7Kami balayie taruih dari Tirus sampai ka Ptolemais. Tibo di sinan tu, kami payi manamui sudaro-sudaro nan ba-iman, untuak mambari salam kabake inyo tu, nan sa-ari tu kami bamalam di rumahnyo. 8Bisuaknyo kami barangkek pulo, mako sampailah kami di Kaisarea. Tibo di sinan tu, kami payi kabake surang pambarito Injil nan banamo Filipus, kami manompang di rumahnyo. Inyo adolah salah surang dari katujuah urang nan tapiliah di Yerusalem. 9Ampek urang anak gadihnyo, lah dibari dek Allah kamampuan untuak mambaritokan kaba nan dari Allah. 10Sasudah babarapo lamo kami di sinan tu, tibolah surang nabi dari Yudea nan banamo Agabus. 11Inyo datang kabake kami, mako, inyo ma-ambiak ikek pinggang Paulus. Jo ikek pinggang tu, inyo mangabek kakinyo, sarato jo tangannyo, sudah tu inyo bakato, ”Ikolah nan dikatokan dek Roh Allah: Nan punyo ikek pinggang ko, inyo ka dikabek bakcando iko pulo tibo di Yerusalem, dek urang-urang Yahudi, sudah tu inyo disarahkan kabake urang nan indak urang Yahudi.” 12Baru kami mandanga nan baitu, mako, kami sarato jo kasadonyo sudaro nan tingga di Kaisarea tu, sabana mamintak kabake Paulus, supayo inyo jan payi ka Yerusalem. 13Tapi, inyo bakato, ”Apo gunonyo sanak bi manangih bakcando iko, sainggo mambuwek ati ambo luluah? Ati ambo lah padek, indak hanyo untuak ka ditangkok sajo doh, tapi, untuak mati ambo lah padek pulo, karano dek Tuhan Isa Almasih.” 14Paulus indak namuah ma-iyokan kecek kami, mako, kami baranti managah inyo. Kami bi bakato, ”Biyalah kahandak Tuhan sajo nan ka tajadi.” 15Sasudah kami tingga di sinan tu babarapo lamo, mako, kami manyegehi barang-barang kami, sudah tu kami barangkek ka Yerusalem. 16Babarapo urang sudaro dari Kaisarea, bi payi pulo samo-samo jo kami, untuak ma-antakan kami ka rumah Manason, dek karano di rumah inyolah kami ka bamalam. (Manason adolah urang Siprus nan lah lamo manjadi pangikuik Isa Almasih.) 17Baru kami lah tibo di Yerusalem, sudaro-sudaro nan di sinan tu, manyambuik kami jo sanang ati. 18Bisuak arinyo, Paulus payi samo-samo jo kami mangunjuangi Yako-bus; kasadonyo pamimpin-pamimpin jamaat ado pulo di sinan tu. 19Sasudah mambari salam kabake urang-urang tu, mako, Paulus mancuritokan kabake urang-urang tu, sagalo sasuatu nan lah dipabuwek dek Allah malalui inyo, di antaro urang-urang nan indak urang Yahudi. 20Sasudah mandangakan curito Paulus tu, mako, kasadonyo urang-urang tu bi mamuji Allah. Kamudian urang-urang tu bi bakato kabake Paulus, ”Angku Paulus! Angku musti tawu pulo andaknyo, baraso lah baribu-ribu urang Yahudi, nan lah bi ba-iman kabake Isa Almasih. Kasadonyo urang-urang tu adolah urang-urang nan indak barubah ati mamatuahi paratuaran Musa. 21Kiniko urang-urang tu lah bi mandanga, baraso angku lah ma-ajakan kabake sadonyo urang Yahudi, nan bi tingga di antaro banso lain, supayo inyo tu jan bi mangarajokan juwo paratuaran Musa. Angku manasiyaik-i inyo tu, supayo inyo tu indak usah lai bi manyunaikkan anak-anaknyo, atau manuruikkan adaik istiadaik Yahudi. 22Kiniko urang-urang Yahudi nan lah ba-iman tu, tantu inyo ka bi mandanga, baraso angku lah ado di siko. Jadi, baa lai kiniko nan ka elok? 23Sarancaknyo iyokanlah nasiyaik kami. Di siko ado urang barampek, nan lah mambuwek janji kabake Tuhan. 24Andaklah angku payi ma-adokan upacara panyucian diri, samo-samo jo urang-urang tu, sarato tangguanglah biayanyo, supayo abuaknyo dapek dicukua. Jo caro nan baitu, mako, kasadonyo urang ka bi tawu, baraso, apo nan inyo danga tantang diri angku tu, indak batua, dek karano angku sandiri pun mangarajokan paratuaran Musa. 25Tapi, tantang parkaro urang-urang nan indak urang Yahudi, nan lah ba-iman kabake Isa Almasih, kami lah mangirin surek kabake inyo tu tantang kaputusan kami, baraso, inyo tu indak buliah doh mamakan, makanan nan lah dipasambahkan kabake barhalo, sarato indak buliah makan darah, atau makan dagiang binatang nan mati dicakiak; sarato indak buliah mangarajokan karajo-karajo nan cabua.” 26Bisuak arinyo, Paulus payi jo urang nan barampek tu, untuak ma-adokan upacara panyucian diri. Kamudian, inyo tu bi masuak ka Baithullah, untuak ma-agiah tawu, barapo ari lai baru upacara panyucian tu salasai, sarato karoban untuak satiyok-tiyok inyo tu dipasambahkan. 27Kutiko jangko wakatu nan tujuah ari tu lah ampia abih, babarapo urang Yahudi nan dari Asia, manampak Paulus di Baithullah. Mako, inyo tu bi ma-asuang urang nan banyak, kamudian, inyo tu bi mamacikkan Paulus, 28sambia ma-ariak-ariakkan, ”Oih urang-urang Israel, tolonglah! Ikolah urangnyo nan payi kian kumari, nan ma-ajakan kabake sadonyo urang, ajaran nan manantang banso Israel, sarato nan manantang paratuaran Musa, sarato nan manantang Baithullah ko. Kiniko malah inyo bawok pulo, urang-urang nan indak urang Yahudi, bi masuak ka Baithullah, sarato mambuwek tampaik nan suci ko jadi banajih!” ( 29Mangkonyo urang-urang tu bakato bakcando itu, dek karano inyo tu lah bi manampak, Trofimus urang Efesus, samo-samo jo Paulus di kota; inyo tu bi manyangko, Paulus lah mambawok Trofimus masuak Baithullah.) 30Kaciyek-annyo kota tu lah kalibuik tunja, sarato kasadonyo urang bi balari-lari, sudah tu bi ba-uruang. Kamudian, inyo tu bi manangkok Paulus, sarato inyo jaranjangkan kaluwa dari Baithullah. Sakutiko tu juwo pintu Baithullah disawokkan urang. 31Samantaro urangurang tu marancanakan untuak ka mambunuah Paulus, mako, ado urang nan ma-agiah tawu kabake kumandan pasukan Roma, baraso kaciyek-annyo Yerusalem sadang kacau. 32Lansuang kumandan tu mambawok babarapo urang kumandan, sarato jo saradadu, sudah tu bagageh payi ka tampaik kakacauan tu. Pado wakatu urang nan banyak tu manampak kumandan, sarato jo pasukannyo, mako, urang-urang tu baranti manangani Paulus. 33Kumandan tu payi mandakek kabake Paulus sarato manangkoknyo, sarato manyuruah urang mampilanggui Paulus. Kamudian, kumandan tu batanyo tantang diri Paulus, sarato apo nan lah inyo pabuwek. 34Sabagian dari urang nan banyak tu manjawauk bakcando iko, nan sabagian lai lain pulo jawauknyo. Ka-adaan lah sabana kacau, sainggo kumandan tu indak dapek lai mangatawui, apo sabananyo nan lah tajadi. Dek karano itu inyo mamarentahkan supayo Paulus dibawok baliak ka kota. 35Kutiko urang-urang nan mambawok Paulus tu, lah tibo di janjang, mako, urang-urang nan mambuwek kacau tu, bi batambah manggilo-gilo, sainggo Paulus tapaso dibendo dek saradadu-saradadu tu. 36Inyo tu di-iriangkan dari balakang, dek garombolan pangacau tu, nan bi ma-ariak-ariakkan, ”Bunuah sajo inyo!” 37Baitu nak masuak ka dalam markas, Paulus bakato kabake kumandan tu, ”Angku, layi buliah ambo mangecek jo angku agak sabanta?” Kumandan tu batanyo, ”Layi bisa angkau mangecek jo bahaso Yunani? 38Jikok baitu, angkau ko indak urang Mesir nan mambarontak baru-baru ko, nan mambawok lari ampek ribu urang pangacau basinjato, masuak padang gurun?” 39Paulus manjawauk, ”Ambo ko urang Yahudi; ambo panduduak kota Tarsus, kota nan tamusawua di Kilikia. Tolonglah ijinkan ambo mangecek kabake urang-urang tu.” 40Sasudah Paulus di-agiah ijin untuak mangecek, mako, Paulus tagak dijanjang, sudah tu ma-agiah kodejo tangannyo. Kasadonyo urang bi ta-anok. Kamudian, Paulus mangecek kabake urang-urang tu jo bahaso Ibrani. Paulus bakato, RIWAYAIK RASUL-RASUL


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\