RIWAYAIK RASUL-RASUL 26

1Agripa bakato kabake Paulus, ”Mangeceklah lai, angkau dibari ijin untuak mambela diri.” Mako, Paulus ma-angkek tangannyo, sudah tu manyampaikan pambelaannyo, bakcando iko, 2”Tuanku Rajo Agripa nan mulie! Ambo maraso sangaik baruntuang, dek karano ambo dibari ijin untuak mambela diri di adok-an Tuanku, untuak manjawauk sagalo tuduahan, nan dituduahkan dek urang-urang Yahudi taradok diri ambo; 3nan tarutamu sakali adolah, dek karano Tuanku tawu bana adaik istiadaik, sarato jo masalah-masalah urang Yahudi. Dek karano itu ambo mambana, basadiyolah andaknyo Tuanku basaba untuak mandangakan katarangan ambo. 4Kasadonyo urang Yahudi lah tawu, baa caro iduik ambo sajak dari maso mudo ambo. Inyo tu lah bi tawu pulo, baraso sajak dari maso mudo, ambo lah iduik di tangah-tangah banso ambo sandiri di Yerusalem. 5Lah lamo inyo tu bi tawu tantang diri ambo. Santano jikok inyo tu layi namuah, mako inyo bisa mambari pangakuan, baraso sajak dari samulo, ambo lah iduik sabagai urang Farisi, sarato lah manjalankan sagalo paratuarannyo nan sangaik kareh di dalam ugamo kami. 6Kiniko ambo tagak di siko untuak di-adieli, dek karano, ambo picayo ka pajanjian nan dibuwek dek Allah kabake niniak muyang kami. 7Pajanjian itu pulolah, nan di arok-arokkan dek kaduwo baleh suku banso Israel, sainggo inyo tu lah bi ba-ibadaik kabake Allah siang jo malam. Tuanku nan mulie, dek karano ambo picayo sangaik kabake pajanjian tu, mako, ambo dipasalahkan dek urang-urang Yahudi. 8Baa mangko sudaro-sudaro ambo urang Yahudi, indak bi mampicayoi, baraso Allah ma-iduikkan baliak urang-urang nan mati? 9Dawulunyo ambo sandiri pun bapandapek, baraso ambo musti ba-usawo sakuwaik tanago, untuak malawan Isa Almasih urang Nazaret tu. 10Kasadonyo tu lah nan ambo pabuwek di Yerusalem. Jo surek kuwaso dari imam-imam kapalo, lah sambuah urang-urang nan saliah, nan ambo puruakkan masuak pinjaro. Malahan ambo manyatujui pulo, supayo urang-urang tu di-ukun mati. 11Lah acok ambo manangani urang-urang tu di rumah-rumah ibadaik, ambo paso inyo untuak ma-engkari imannyo. Iyo bana tabik suga ambo kabake inyo tu, sainggo ambo payi mangaja inyo tu ka kota-kota lain.” 12”Jo mukasuik itu pulolah ambo mambawok surek kuwaso dari imam-imam kapalo, sudah tu ambo payi ka Damsyik. 13Tuanku nan mulie! Pado wakatu ambo dalam pajalanan, kutiko itu di tangah ari badantang, ambo manampak suatu cahayo dari langik, nan labiah tarang daripado matoari. Cahayo tu mamanca di sakuliliang ambo, sarato di sakuliliang urang-urang nan sapajalanan jo ambo. 14Kasadonyo kami bi rabah ka tanah. Sudah tu ambo ado mandanga suwaro, nan bakato kabake ambo jo bahaso Ibrani, ’Oih Saulus, Saulus! Baa mangko angkau taruih juwo ma-aniayo Ambo? Angkau ka marasokan sakik sandiri, jikok angkau ma-ilak juwo dari panggielan Baliau, nan manjadi Tuan angkau.’ 15Mako, ambo bakato, ’Siya koh Angkau, oih suwaro nan mangecek?' Tuhan manjawauk, ’Ambo-lah Isa Almasih, nan angkau aniayo. 16Jagolah, sarato tagaklah! Ambo manampakkan diri kabake angkau, jo mukasuik untuak ka ma-angkek angkau manjadi pisuruah Ambo. Angkau musti mambaritokan kabake urang lain, apo nan lah angkau liyek kiniko tantang diri Ambo, sarato tantang apo nan ka Ambo nyatokan kabake angkau isuak, di maso nan ka datang. 17Ambo ka ma-asiangkan angkau dari banso Israel, sarato dari banso-banso lain nan indak urang Yahudi. Ambo ka manyuruah angkau payi kabake inyo tu, 18untuak ka mambukakkan mato inyo tu, supayo inyo tu bi kaluwa dari nan kalam, sarato bi masuak ka nan tarang; supayo inyo tu bi lapeh dari pangaruah Ubilih, sudah tu, dikuwasoi dek Allah. Mako, jo sacaro bi ba-iman kabake Ambo, doso-doso inyo tu ka di-ampuni, nan inyo tu ka manjadi anggota umaik Allah nan tapiliah.’ ” 19”Dek karano itu Tuanku Rajo Agripa, ambo tatauk ba-usawo patuah kabake pangliyatan, nan lah ambo tarimo dari Allah tu. 20Jo sacaro taruih tarang ambo ma-agiah tawu kabake sadonyo urang, supayo inyo tu musti bi batobaik dari doso-doso inyo tu, sarato manyarahkan diri kabake Allah, sarato mampanampakkan dalam caro iduiknyo, baraso inyo tu lah batobaik dari doso-doso inyo tu. Mulo-mulo ambo ma-agiah tawu parkaro tu di Damsyik, kamudian di Yerusalem, sarato di kaciyek-annyo daerah di Yudea, sarato di antaro urang-urang nan indak urang Yahudi. 21Mako, dek karano itulah, mangkonyo urang-urang Yahudi manangkok ambo di Baithullah, sarato ba-usawo nak ka mambunuah ambo. 22Tapi, sampai kiniko ambo dilinduangi dek Allah, sainggo ambo dapek tagak di siko untuak mambarikan pangakuan kabake sadonyo urang — kabake nan gadang atau pun nan ketek. Apo nan ambo katokan ko, adolah sasuatu nan lah dinubuwaikkan dek Musa, sarato jo nabi-nabi nan lain; 23iyolah, baraso Rajo Panyalamaik nan lah dijanjikan dek Allah tu, musti manangguang sansaro, sarato manjadi urang nan partamu, nan iduik baliak sasudah mati; supayo jo caro nan baitu Baliau dapek mambaritokan tarang — iyolah kasalamaiktan — biya kabake urang-urang Yahudi atau pun kabake urang-urang nan indak urang Yahudi.” 24Samantaro Paulus manyampaikan pambelaannyo tu, Festus ma-ariak, ”Oih Paulus, angkau lah gilo ko! Alemu angkau nan banyak tu, nan lah mambuwek angkau gilo!” 25Tapi, Paulus manjawauk, ”Oih angku nan mulie, ambo indak gilo doh. Apo nan ambo katokan ko, batua, kaluwa dari pikieran ambo nan siyaik. 26Tuanku Rajo Agripa sandiri, mangatawui bana tu sagalo parkaro tu. Itu sabauknyo, mangko ambo barani mangecek di adok-an tuanku rajo, jo sacaro taruih tarang. Ambo yakin, indak ciyek juwo doh dari sagalo apo nan lah ambo katokan tu, nan indak dikatawui dek tuanku rajo, dek karano, kasadonyo tu tajadi indak di tampaik-tampaik nan ta-andok doh. 27Nan mulie Tuanku Rajo Agripa! Apokoh tuanku picayo, kabake apo nan dikatokan dek nabi-nabi? Ambo raso tuanku picayo!” 28Mako, Agripa bakato kabake Paulus, ”Angkau sangko mudah, mambuwek ambo manjadi urang Kristen, dalam wakatu nan indak babarapo lamo?” 29Paulus bakato, ”Dalam wakatu nan indak babarapo lamo, atau dalam maso nan panjang, nan ambo badowa kabake Allah, supayo Tuanku, sarato jo angku-angku ko kasadonyo, nan sato mandangakan kecek ambo di ari ko, dapek manjadi bakcando ambo pulo andaknyo — nan pilanggu ko, tantu indak!” 30Akienyo tuanku rajo, gubenur, sarato jo Bernike, sarato jo kasadonyo urang nan lainnyo, bi tagak. 31Sasudah tibo di luwa, inyo tu bi bakato sasamo inyo, ”Urang tu indak ado doh mampabuwek sasuatu, nan mamungkinkan inyo patuik di-ukun jo ukunan mati, atau dipinjarokan.” 32Sudah tu, Agripa bakato kabake Festus, ”Urang tu lah buliah tu dilapehkan, jikok inyo indak mamintak parkaronyo di-adieli di pangadielan kaisar.” RIWAYAIK RASUL-RASUL


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\