GALATIA 1

1- 3Sudaro-sudaro, jamaat-jamaat di wilayah Galatia, ambo Paulus, sarato jo kasadonyo sudaro nan Kristen nan samo-samo jo ambo, ma-arokkan mudah-mudahan Allah Bapak kito, sa-rato jo Tuhan Isa Almasih, mambari barakaik sarato jo tanang santoso ka-bake angkau. Ambo manjadi rasul, indak doh jo parantaroan manusia, atau dek karano di-angkek dek manusia, tapi, di-ang-kek dek Isa Almasih sarato dek Allah Bapak kito, nan lah ma-iduikkan Ba-liau baliak dari kamatian. 4Dek ka-rano mamatuahi kahandak Allah Ba-pak kito, Isa Almasih manyarahkan diri Baliau, untuak manjadi karoban dek karano di doso-doso kito, supayo kito disalamaikkan dari jaman nan jahek ko. 5Tapujilah Allah salamo-lamonyo! Amin. 6Ambo eran tantang sudaro-sudaro! Angkau dipanggie Allah dek karano rahmaik Isa Almasih, tapi, kiniko ang-kau baitu capek mambulakangi Allah, sarato ma-ikuik-i ”injil” nan lain, nan balain daripado Injil nan dari Allah. 7Sabananyo, indak ado doh ”injil nan lain”. Hanyo sajo ado urang-urang nan mambaritokan kabake angkau, ”injil” tantang Isa Almasih, nan diputa ba-liakkan dek urang-urang tu, sainggo bi mangacaukan angkau. 8Urang nan mambaritokan ”injil”, nan lain daripa-do Injil nan lah kami baritokan, biya-lah inyo di-ukun dek Allah — biyapun urang tu kami sandiri, atau pun ma-lekaik nan dari sarugo! 9Dulu kami lah mangatokannyo, kiniko ambo ma-ngatokannyo pulo baliak: Urang nan mambaritokan kabake angkau ”injil”, nan balain daripado Injil nan lah ang-kau tarimo dari kami, nan ka di-ukun Allah urang tu andaknyo! 10Apokoh jo sacaro bakato bakcan-do itu, ambo sa-olah-olah ma-arokkan supayo di-akui dek manusia? Indak, indak ado doh niyaik ambo bakcando itu! Ambo hanyo ma-arokkan panga-kuan dari Allah. Apokoh ambo sadang ba-usawo ma-ambiak ati manusia, su-payo ambo disuko-i urang? Jikok am-bo mampabuwek nan bakcando itu juwo lai, mako, ambo ko indak doh pisuruah Isa Almasih. 11Sudaro-sudaro musti mangatawui, baraso Injil nan ambo baritokan tu, in-dak barasa dari manusia doh. 12Injil tu ambo tarimo indak dari manusia, sarato indak surang juwo doh urang nan ma-ajakannyo kabake ambo. Isa Almasih sandirilah nan mambukak-kan isi Injil tu kabake ambo. 13Tantu angkau lah bi mandanga, tantang iduik ambo dulu sabagai urang nan ba-ugamo Yahudi. Angkau bi tawu, baralah ka jaheknyo ambo ma-aniayo jamaat Allah, sarato baralah ka kareh-nyo ambo ba-usawo nak mambinaso-kannyo. 14Dalam parkaro manjalankan ugamo Yahudi, ambo malabiahi dari kabanyakkan urang Yahudi nan saba-yo jo ambo. Ambo basumangaik bana, dalam sagalo parkaro tantang adaik istiadaik niniak muyang kami. 15Tapi, dek karano kabaiakkan ati Allah, Baliau lah mamiliah ambo, sa-jak ambo dalam kanduangan man-deh ambo, sarato lah mamanggie am-bo untuak malayani Baliau. 16Allah lah manyatokan Anak Baliau kaba-ke ambo, supayo Injil tantang Anak Baliau tu, dapek ambo baritokan ka-bake urang-urang nan indak urang Ya-hudi. Pado wakatu itu, ambo indak pa-yi kabake siapo pun juwo doh untuak mintak pandapek. 17Ambo indak pu-lo doh payi kabake urang-urang nan di Yerusalem, nan lah talabiah dulu dari ambo manjadi rasul. Tapi, ambo payi ka tanah Arab, sudah tu, dari si-nan tu babaliak baliak ka Damsyik. 18Tigo tawun kamudian, ambo payi ka Yerusalem untuak bakatawuan jo Petrus. Ambo manompang di rumah inyo salamo limo baleh ari. 19Ambo indak basuwo doh jo rasul-rasul nan lain, salain dari Yakobus, dunsanak Tuhan. 20Apo nan ambo tulihkan ko ba-tua. Allah tawu, baraso ambo indak baduto! 21Sasudah tu, ambo payi ka da-erah-daerah di Siria, sarato jo Kilikia. 22Sampai pado maso itu, jamaat-jama-at Kristen di Yudea, alun bi tawujuwo lai jo ambo sacaro lansuang. 23Inyo tu hanyo bi mandanga urang bi ba-kato, ”Urang nan dulu ma-aniayo ka-mi, kiniko inyo mambaritokan iman, nan dulunyo nak ka inyo binasokan.” 24Mako, urang-urang tu bi mamuji Allah dek karano di ambo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\