MATIUS 19

1Sasudah Isa Almasih lah sala-sai mangatokan sagalo sasu-atunyo, mako, barangkeklah Baliau dari Galilea, payi ka daerah Yudea di subarang Sungai Yordan. 2Sambuah urang nan bi payi manuruikkan Baliau, tibo di sinan, Baliau mancegakkan pa-nyakik urang-urang tu. 3Sudah tu, bi tibolah urang Farisi, nan bamukasuik nak manjarek Baliau jo kato-kato. Inyo tu bi batanyo, ”Ma-nuruik paratuaran ugamo kito, apokoh buliah urang mancaraikan bininyo jo sabauk sumbarang sabauk?” 4Isa Almasih manjawauk, ”Apokoh alun angkau baco lai, apo nan tatu-lih dalam Alkitauk, baraso, Tuhan nan manjadikan manusia, pado mulonyo manjadikan laki-laki jo padusi? 5Sasu-dah tu, Baliau bakato, ’Itu sabauknyo mangko laki-laki maninggakan bapak jo mandehnyo, untuak payi sa-iduik samati jo bininyo, mako, kaduwonyo lah manjadi satu.’ 6Jadi, inyo indak marupokan duwo urang lai, tapi, lah manjadi ciyek. Itu sabauknyo apo nan lah disatukan dek Allah, indak buliah doh dicaraikan dek manusia.” 7Urang Farisi bi batanyo pulo kaba-ke Baliau, ”Jikok baitu, baa mangko Musa manyuruah urang ma-agiah su-rek carai, kabake padusi nan lah di-caraikan dek lakinyo?” 8Isa Almasih manjawauk, ”Mang-konyo Musa mambuliahkan angkau mancaraikan bini angkau, dek kara-no angkau kareh kapalo. Nan sabana-nyo bana, indak baitu doh pado mu-lonyo. 9Dek karano itu, dangakanlah nan Ambo katokan ko: Siya urang nan mancaraikan bininyo padohal, bini-nyo tu indak ado doh ba-ulah jo urang lain kamudian, inyo babini pulo ka padusi nan lain, mako, urang tu sa-mo tu jo bajina.” 10Mako, pangikuik-pangikuik Isa Almasih bi bakato kabake Baliau, ”Ji-kok parkaro ubuangan balaki bini bak-cando itu, labiah elok indak usah ba-rumah tanggo.” 11Mako, Isa Almasih manjawauk, ”Indak kasadonyo urang doh, nan da-pek manarimo kato-kato bakcando itu, hanyolah urang-urang nan lah ditan-tukan dek Allah. 12Dek karano, ado urang nan indak dapek barumah tang-go, basabauk dari sajak layienyo lah bakcando itu. Ado pulo nan indak da-pek barumah tanggo, dek karano inyo lah dibuwek baitu dek urang lain. Ado pulo urang nan mamiliah iduik surang, basadiyo untuak iduik indak barumah tanggo, supayo dapek malayani Allah. Urang nan lai talok manarimo panga-jaran nan bakcando iko, padiyakan-lah inyo manarimonyo.” 13Ado urang-urang nan bi mam-bawok-i anak-anaknyo kabake Isa Almasih, mamintak supayo Baliau ma-latakkan tangan-Nyo, ka ateh kapalo paja-paja tu, sarato jo mandowakan-nyo. Tapi, pangikuik-pangikuik Isa Almasih mambangihi urang-urang tu. 14Mako, Isa Almasih bakato kabake pangikuik-pangikuik-Nyo, ”Padiya-kan sajolah paja-paja tu datang kabake Ambo! Jan ditagah pulo inyo tu, dek karano urang-urang nan bakcando iko-lah nan punyo Karajaan Sarugo.” 15Sudah tu, Isa Almasih malatak-kan tangan-Nyo di ateh kapalo paja-paja tu, sarato mambarakaik-inyo. Lah salasai, mako, Baliau barangkek da-ri tampaik tu. 16Pado suatu ari, ado surang laki-laki nan tibo kabake Isa Almasih. Inyo bata-nyo, ”Angku Guru! Apo karajo baiak nan musti ambo karajokan, supayo ambo da-pek manarimo iduik sajati nan kaka?” 17Isa Almasih manjawauk, ”Baa mangko angkau batanyo kabake Ambo, tantang apo nan baiak? Hanyo ado Ci-yek nan baiak. Jikok angkau niyo iduik nan kaka, angkau musti patuah kaba-ke parentah-parentah Allah.” 18”Parentah nan nama tu?” tanyo urang tu. Isa Almasih manjawauk, ”Jan mam-bunuah, jan bajina, jan mancilok, jan bakato duto, 19aromaik-ilah bapak jo mandeh; sarato kasiahilah sasamo ma-nusia, bakcando angkau mangasiahi diri sandiri.” 20”Kasadonyo parentah tu lah ambo karajokan tu Ngku, ” kecek urang mudo tu. ”Apo ado juwo lai nan paralu?” 21Isa Almasih bakato ka urang mudo tu, ”Jikok angkau niyo nak manjadi sa-bana samparono, mako, payilah juwa kasadonyo arato bando angkau. Agiah-kanlah pitihnyo untuak urang nan ban-saik, isuak angkau ka mandapek arato di sarugo. Sasudah tu, datanglah ka-mari, turuikkanlah Ambo!” 22Mandangakan kecek Isa Almasih tu, mako, urang mudo tu payi baja-lan ma-inda, risau atinyo, dek kara-no inyo kayo sangaik. 23Isa Almasih bakato kabake pa-ngikuik-pangikuik-Nyo, ”Nak Ambo katokan banalah kabake angkau, sa-ngaik suliknyo bagi urang nan kayo untuak masuak ka dalam Karajaan Sarugo. 24Iko ciyek lai nan ka Ambo katokan kabake angkau; labiah mu-dah lai unto masuak lubang pinjayik, daripado urang kayo masuak Karaja-an Sarugo.” 25Kutiko pangikuik-pangikuik Isa Almasih mandangakan kecek Baliau tu, pangikuik-Nyo tu bi tacangang, sa-rato bi batanyo. ”Jikok baitu, siyanyo urang nan lai ka bisa salamaik?” 26Isa Almasih mancaliak kabake nrang-urang tu sambia bakato, ”Kok di manusia itu mustayie ! Tapi, bagi Allah, indak ado doh nan indak mungkin.” 27Sudah tu Petrus bakato, ”Liyek-lah kami ko Ngku, kami lah maninggakan sagalo-galonyo, dek karano nak payi manuruikkan Angku. Jadi, apo nan ka kami tarimo?” 28Isa Almasih bakato ka pangikuik-Nyo tu, ”Picayolah: Isuak di dalam Ka-rajaan Sarugo, Anak Manusia ka du-duak di ateh kurisi-Nyo nan mulie. Di kutiko itu, angkau nan manjadi pangi-kuik Ambo, ka duduak pulo di ateh duwo baleh buwah kurisi, sarato ka ma-adieli kaduwo baleh suku banso Israel! 29Satiyok urang nan lah ma-ninggakan rumahnyo, atau dunsanak-nyo nan laki-laki, atau dunsanaknyo nan padusi, atau bapak jo mandehnyo, atau anak-anaknyo, atau ladangnyo, dek karano inyo manuruikkan Ambo, mako, urang tu ka manarimo baliak saratuih kali lipek. Inyo ka mandapek pulo iduik sajati nan kaka. 30Tapi, ba-nyak ka tajadi, urang nan kiniko inyo nan tadawulu, ka manjadi takudian, nan kiniko inyo takudian, ka manja-di nan ta dawulu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\