MATIUS 28

1Kutiko ari Sabat lah talam-pau, subuah-subuah buto di ari Akaik, Maryam Magdalena, sara-to jo Maryam nan surang lai, bi pa-yi maliyek kubuaran Isa Almasih. 2Indak disangko-sangko, tajadilah gampo nan kuwaik sangaik. Surang malekaik Tuhan turun dari sarugo, mako, inyo anjakkanlah batu panu-tuik kubuaran tu, sudah tu, inyo du-duak di ateh batu tu. 3Cahayo muko malekaik tu bakcando kilek, pakai-annyo sangaik putiahnyo. 4Saradadu pangawal nan manjago kubuaran tu, bi mati katakuik-an, sampai bi mang-gigie badannyo, sarato lah bakcando urang mati. 5Malekaik tu bakato kabake urang-urang padusi tu, ”Janlah takuik! Ambo tawu, angkau bi kamari untuak mancari Isa Almasih nan lah mati disa-libkan tu. 6Baliau indak ado lai di si-ko. Baliau lah iduik baliak, bakcando nan lah Baliau katokan dulu. Liyeklah kamari, tampaik Baliau dilalokkan. 7Kiniko, payilah capek agiah tawu ka-bake pangikuik-pangikuik-Nyo, ’Ba-liau lah iduik baliak, nan kiniko Ba-liau lah payi mandawului angkau ka Galilea. Di sinan tu, angkau ka bi ma-liyek Baliau!’ Kana-ilah, apo nan lah ambo katokan kabake angkau.” 8Bi bagageh, padusi-padusi tu barangkek dari kubuaran tu. Jo pa-rasaan takuik bacampua jo sukocito, inyo tu bi balari-lari, untuak ma-agiah tawu kajadian tu, kabake pangikuik-pangikuik Isa Almasih. 9Indak disangko-sangko, Isa Alma-sih tibo manamui padusi-padusi tu, Baliau bakato, ”Assalamu alaikum!” Mako, urang-urang padusi tu bi man-dakek-i Baliau, kamudian, mamaguik kaki Baliau, sarato jo manyambah Baliau. 10Isa Almasih bakato kabake inyo tu, ”Janlah takuik, payilah agiah tawu kabake sudaro-sudaro Ambo, su-payo inyo tu bi payi ka Galilea; di si-nan inyo tu ka bi maliyek Ambo.” 11Samantaro padusi-padusi tu payi, babarapo urang dari saradadu panga-wal nan manjago kubuaran tu, bi ba-baliak ka kota, sarato malaporkan ka-bake imam-imam kapalo, kasadonyo nan lah tajadi. 12Imam-imam kapalo tu, bi barundiang jo pamimpin-pamim-pin Yahudi, sudah tu, bi mambarikan pitih nan cukuik banyak kabake sara-dadu pangawal tu, 13sarato jo bakato, ”Kalian musti bi mangatokan, baraso, pangikuik-pangikuik si Isa tu bi tibo di tangah malam, sarato mancilok ma-yik tu, kutiko kalian sadang talalok. 14Jikok gubenur mandanga kaba nan baitu, mako, kami nan ka mambujuak inyo, supayo kalian jan mandapek sa-buwah alah juwo kasuliktan.” 15Mako, saradadu pangawal tu bi ma-ambiak pitih tu, sarato mampa-buwek bakcando nan lah disuruah-kan kabake inyo tu. Dek karano itu, sampai kiniko, curito nan bakcando itu juwo, nan tabarito di antaro urang-urang Yahudi. 16Kasabaleh pangikuik Isa Almasih tu, bi payi ka bukik di Galilea, sa-suwai jo nan diparentahkan dek Isa Almasih, kabake inyo tu. 17Pado wa-katu inyo tu bi maliyek Isa Almasih di sinan, mako, inyo tu bi sujuik ma-nyambah Baliau. Tapi, ado di anta-ro inyo tu nan bi ragu-ragu. 18Isa Almasih mandakek-i inyo tu, sarato jo bakato, ”Kasadonyo kuwaso nan di sarugo, sarato jo nan di bumi, lah di-sarahkan kabake Ambo. 19Dek kara-no itu, bi payilah kabake sagalo ban-so nan di muko bumi ko, jadikanlah inyo tu pangikuik-pangikuik Ambo. Pamandikanlah inyo tu, jo manyabuik namo Bapak, sarato jo Anak, sarato jo Roh Allah. 20Ajalah inyo tu untuak bi mamatuahi kasadonyo, apo nan lah Ambo parentahkan kabake ang-kau. Sarato kana-ilah, baraso Ambo ka tatauk manyarato-i angkau, sam-pai ka akie jaman.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\