TITUS 3

1Ingekkanlah anggota-anggota ja-maat angkau, supayo inyo tu bi tunduak kabake pamimpin-pamim-pin, sarato kabake pamarentah, sara-to bi patuah, sarato basadiyo mam-pabuwek satiyok karajo nan elok. 2Katokanlah kabake inyo tu, supayo jan bi mampitanah, atau bi batangka jo siapo pun juwo, tapi, supayo bi ba-sikauk ramah. Andaklah inyo tu ta-tauk bi basikauk lamah lambuik tara-dok kasadonyo urang. 3Dek karano, dulu kito sandiri pun bi pandie pu-lo, sarato lah bi tasasek, sarato indak bi patuah. Kito dipabudak dek saga-lo rupo napasu, sarato jo ka-inginan; kito iduik jo niyaik-niyaik jahek, sa-rato pambingik, sarato jajok manja-jok-i. 4Tapi Allah Panyalamaik kito, manyatokan kasiah, sarato jo kaba-iakkan ati-Nyo kabake kito. 5Baliau manyalamaikkan kito, indak doh dek karano kito lah mampabuwek sasuatu nan elok, tapi, dek karano Baliau san-diri maraso ibo kabake kito. Baliau manyalamaikkan kito malalui Roh Allah, nan mambarikan kito kalayie-ran baru, sarato jo iduik nan baru, jo sacaro mambasuah kito. 6Allah man-curahkan Roh-Nyo kabake kito, jo pa-rantaroan Isa Almasih, Rajo Panyala-maik kito, 7supayo dek rahmaik Isa Almasih, kito ba-elok baliak jo Allah, sarato kito mandapek iduik sajati nan kaka, nan kito arok-arokkan. 8Kato-kato ko sungguah batua. Ambo niyo supayo angkau jo sacaro nan yakin manguwaikkannyo, supa-yo urang-urang nan ba-iman kabake Allah, sabana-bana ba-usawo untuak mampabuwek sagalo kara jo nan elok, sarato nan bapayidah untuak kasado-nyo urang. 9Jauah-ilah sagalo pade-baik-an nan indak bapayidah, curito-curito asa-usua, patangkaran, sarato jo pacakak-an, tantang parkaro pa-ratuaran ugamo. Kasadonyo tu in-dak ado doh gunonyo, sarato indak ado doh labonyo. 10Urang nan ma-nyabaukkan silang salisiah dalam ja-maat, andaklah angkau paringekkan sakali duwo kali; sasudah tu, janlah bagawua juwo lai jo inyo. 11Angkau tawu, baraso urang nan bakcando itu sabana-bana lah sasek, sarato doso-dosonyo mambuktikan baraso inyo basalah. 12Sacapeknyo, sasudah ambo ma-utuih Artemas atau Tikhikus kabake angkau, ba-usawolah sacapek mung-kin untuak datang kabake ambo di Nikopolis, dek karano, ambo bamu-kasuik manatauk di sinan salamo mu-sin dingin. 13Ba-usawolah sungguah-sungguah untuak mambantu Zenas, nan santiang jo paratuaran tu, sara-to jo Apolos, supayo inyo tu bisa bi barangkek, sarato jan sampai inyo tu bakakurangan. 14Urang-urang kito musti bi baraja mampabuwek sagalo parkaro nan elok, supayo dapek man-cukuikkan sagalo kaparaluan nan sa-ngaik diparalukan; jan sampai inyo tu iduik indak baguno. 15Kasadonyo sudaro nan ado sa-mo-samo jo ambo, bi bakirin salam kabake angkau. Sampaikanlah salam kami kabake sudaro-sudaro nan ma-ngasiahi kami di dalam iman. Mudah-mudahan, Tuhan mambara-kaik-i sudaro kasadonyo. Salam aromaik dari kami, Paulus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\