1 Kôrintianina 13

1Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny fitenin'ny anjely aza aho, saingy tsy manam-pitiavana, dia zary varahina maneno sy kipantsona mikarantsana fotsiny. 2Na dia manana ny fanomezana hilaza hafatra avy amin'Andriamanitra aza aho ka hahatakatra ny zava-miafina rehetra sady ho feno ny fahaizana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra ilaina mba hahafindra tendrombohitra aza aho, saingy tsy manam-pitiavana, dia tsinontsinona ihany. 3Na dia mizara ny fananako rehetra amin'ny mahantra sy mahafoy ny tenako mba hireharehako aza aho, saingy tsy manam-pitiavana, dia tsy misy mahasoa ahy akory izany. 4Mahari-po ny fitiavana; be hamoram-po ny fitiavana; tsy mialona ny fitiavana, tsy mirehareha, tsy mieboebo, 5tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitady ny ho azy, tsy mora sosotra, tsy manao an-dolompo, 6tsy mifaly amin'ny tsy rariny ataon'ny olona, fa mifaly amin'ny marina ataon'ny olona. 7Ny fitiavana no ahazakana ny zavatra rehetra ka ananana finoana sy fanantenana ary fandeferana amin'ny zavatra rehetra. 8Tsy manam-pahataperana ny fitiavana. Ho foana kosa rahatrizay ny filazana hafatra avy amin'Andriamanitra, hitsahatra ny fitenenana fiteny tsy fantatra, ho foana koa ny fahaizana; 9satria sombiny no zavatra haintsika, sombiny no hafatr'Andriamanitra voalazantsika. 10Fa rehefa mby amin'ny tanteraka, dia ho foana ny sombintsombiny. 11Fony mbola zaza aho, dia niteny toy ny zaza, nihevitra toy ny zaza, nisaina toy ny zaza; rehefa tonga olondehibe aho, dia nariako avokoa ny fanaon-jaza. 12Ankehitriny tokoa dia mahita manjavozavo toy ny amin'ny fitaratra isika, fa rahatrizay vao hahita mifanatrika. Ankehitriny dia sombiny no zavatra fantatro, fa rahatrizay aho vao hahafantatra tsara toy ny ahafantaran'Andriamanitra ahy. 13Izao kosa dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana; fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\