1 Kôrintianina 2

1Ry havako, fony tonga tany aminareo aho mba hitory ny tsiambaratelo momba an'Andriamanitra, dia tsy nampiasa lahateny marevaka na fahendrena mampitolagaga. 2Teo aminareo aho dia ninia tsy nahafantatra na inona na inona afa-tsy i Jesoa Kristy, indrindra fa Izy voahombo teo amin'ny hazofijaliana. 3Izany no nahatonga ahy ho osa sy natahotra ary nangovitra teo anoloanareo; 4ny fampianarako sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny lahateny mampiaiky volana araka ny fahendren'olombelona, fa tamin'ny fandresen-dahatra araka ny herin'ny Fanahy Masina. 5Ka dia tsy fahendren'olombelona fa herin'Andriamanitra no iorenan'ny finoanareo. 6Fahendrena no torînay amin'ny kristianina efa matotra ara-panahy. Saingy tsy ilay fahendren'izao tontolo izao na ny an'ireo mpifehy an'izao tontolo izao, izay olona voalahatra ho ringana. 7Fa ny torînay kosa dia fahendrena miafina ao amin'Andriamanitra: fahendrena izay takona amin'ny olombelona, kanefa voatendrin'Andriamanitra talohan'ny nisian'izao tontolo izao mba hahazoantsika voninahitra. 8Tsy nisy nahafantatra izany fahendrena izany ireo mpifehy an'izao tontolo izao; satria raha mba nahafantatra izany izy ireo, dia tsy ho nampanombo ny Tompo be voninahitra teo amin'ny hazofijaliana. 9Saingy izao no voalazan'ny Soratra Masina: "Zavatra tsy mbola hitan'olona maso na ren'ny sofiny na tafiditra tao am-pony akory, no efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia Azy." 10Izahay kosa no nanehoan'Andriamanitra izany tsiambaratelo izany tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Fa ny Fanahy Masina dia afaka mandinika ny zavatra rehetra, na dia izay lalina indrindra ao amin'Andriamanitra aza. 11Raha samy olombelona izao, dia ny fanahin'ny olona ao anatiny ao ihany no mahalala izao ao am-pon'ilay olona; ary toy izany koa, ny Fanahin'Andriamanitra ihany no mahafantatra izay ao am-pon'Andriamanitra. 12Raha izahay, dia tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny Fanahy avy amin'Andriamanitra, mba hahalalanay ny tombon-tsoa rehetra efa nomen'Andriamanitra anay. 13Ary tsy teny ampianarin'ny fahendren'olombelona no itenenanay momba izany, fa teny ampianarin'ny Fanahin'Andriamanitra; ka izay manana io Fanahin'Andriamanitra io no anazavanay ny zavatra ampitain'ny Fanahin'Andriamanitra. 14Fa ny olona tsy manana ny Fanahin'Andriamanitra dia tsy mahay mandray ny fanomezana ampitain'izany Fanahy izany; fa ataony ho fahadalana izany, sady tsy hainy fantarina velively, satria ny Fanahin'Andriamanitra ihany no ahafantarana izany. 15Afaka mitsara ny zavatra rehetra ny olona manana ny Fanahin'Andriamanitra kanefa tsy azon'olona tsaraina. 16Fa hoy ny Soratra Masina hoe: "Iza moa no mahafantatra ny fisainan'ny Tompo, ka ho afaka hanolo-tsaina Azy?" Fa izahay kosa dia manana ny fisainan'i Kristy!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\