1 Kôrintianina 4

1Aoka izahay hoheverina ho mpanompon'i Kristy sy ho mpitantana ireo tsiambaratelo momba an'Andriamanitra. 2Ny hany takîna amin'ny mpitantana dia ny ho hita fa olona mahatoky. 3Raha izaho dia tsy mampaninona ahy velively na hotsarainareo, na handia fitsaran'olombelona; fa na ny mitsara ny tenako aza tsy ataoko. 4Tsy manome tsiny ahy velively ny eritreritro, nefa tsy mahamarina ahy izany fa ny Tompo no mpitsara ahy. 5Noho izany, aza mitsara olona alohan'ny fotoana, dia mandra-piavin'ny Tompo: Izy no hampiharihary ireo zavatra afenina anatin'ny maizina sy hampiseho ireo hevitry ny fon'ny olombelona. Ka amin'izay dia samy homen'Andriamanitra ny dera tandrify azy avy ny tsirairay. 6Ry havako, nampihariko tamin'ny tenako sy tamin'i Apôlao izany zavatra izany, noho ny aminareo. Ka dia ny tenanay roa lahy no hianaranareo ny dikan'ilay ohabolana hoe: "Aza mihoatra ny faritra izay efa voasoratra." Aoka ianareo tsy hirehareha miandany amin'olona anankiray ka hanabanty anankiray hafa. 7Iza moa no nanondrotra anao ho ambonin'ny sasany? Inona no anananao ka tsy noraisinao tamin'Andriamanitra? Ary raha nandray tamin'Andriamanitra ianao, nahoana no dia mirehareha hoatra ny tsy nandray? 8Efa tapi-java-nirina ianareo, efa manankarena, tonga mpanjaka, saingy toa tsy noho ny nataonay! Satriko ho tonga mpanjaka tokoa ianareo, mba hiarahanay manjaka aminareo. 9Noheveriko fa izahay apôstôly dia nasehon'Andriamanitra ho olona faraidiny mihitsy: mova tsy olona voaheloko ho faty ampahibemaso ka natao ho fizàhan'izao tontolo izao na anjely na olona. 10Izahay moa adala noho ny amin'i Kristy, fa ianareo kosa hendry satria tafaray amin'i Kristy; izahay osa, fa ianareo kosa matanjaka; izahay tsy misy hajany, fa ianareo kosa heni-boninahitra. 11Mandraka ankehitriny, dia mijalin'ny hanoanana sy hetaheta izahay; tsy manan-kitafy, velesina, tsy manana antom-ponenana. 12Miasa mafy izahay mba hahavita tena; raha ozonin'olona, dia mirary soa; raha enjehina, dia miaritra; 13raha endrikendrehina, dia mamaly teny malefaka. Mova tsy tonga fakofakon'izao tontolo izao sy faraidin'ny olona rehetra izahay, mandraka ankehitriny. 14Tsy ny hanome henatra anareo no anoratako izany, fa ny hananatra anareo, araka ny maha zanaka malalako anareo. 15Na dia miisa iray alina aza ny mpanabe anareo amin'izao maha kristianina anareo izao, dia tsy maro ray tsy akory ianareo: izaho no rainareo ka nahatonga anareo ho tafaray amin'i Kristy Jesoa tamin'ny alalan'ny Vaovao Mahafaly. 16Koa miangavy anareo aho: manahafa ahy. 17Noho izany, dia alefako atỳ aminareo i Timôty, zanaka malalako sady mahatoky amin'ny fanompoana ny Tompo. Izy no hampahatsiaro anareo ireo lalana nodiaviko nahatafaray ahy amin'i Kristy Jesoa, araka izay ampianariko amin'ny Fiangonana rehetra hatraiza hatraiza. 18Nisy manko taminareo nirehareha hoatra ny tsy ho tonga hitsidika anareo iny aho. 19Kanefa ho avy faingana hitsidika anareo aho, raha sitrapon'ny Tompo; ary tsy izay tenin'ireo mpirehareha no hofantariko fa izay zavatra vitany. 20Ny Fanjakàn'Andriamanitra dia tsy teny foana fa hery mahavita zavatra. 21Ka asa izay tianareo: ho avy hitsidika anareo aho, ka tsorakazo ve no hoentiko sa fo feno fitiavana sy fahalemem-panahy?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\