1 Kôrintianina 5

1Re laza hatraiza hatraiza ankehitriny fa misy fanambadiana mifotitra ao aminareo, dia fanambadiana mifotitra mahatsiravina izay tsy fahita na dia any amin'ny hafa firenena akory aza: misy anankiray ainareo manambady renikely. 2Nefa ianareo mbola mirehareha ihany. Tsy tokony ho feno alahelo ve ianareo, ka ilay lehilahy namoafady nahavita izany dia ho nakifakareo tsy ho eo aminareo? 3- 4Fa izaho, na dia lavitra anareo am-batana aza, dia akaikinareo am-panahy; ka tamin'ny anaran'i Jesoa Tompontsika no nitsarako sahady an'ilay namoa-tsampona. Raha hivory ianareo ka ho tafaraka aminareo am-panahy aho, dia homba antsika ny herin'i Jesoa Tompontsika: 5koa atolory an'i Satàna izany lehilahy izany, mba horavana ny maha olona mpanota azy ka hovonjena ny fanahiny amin'ilay andro hiavian'ny Tompo. 6Tsy mety ve ny fireharehànareo! Tsy fantatrareo ve ilay ohabolana hoe: "Leviora kely foana dia mampibohaka ny koba manontolo"? 7Esory io leviora tranainy io, izany hoe ny fahotana, mba ho madio tokoa ianareo; dia ho tonga koba vaovao tsy misy leviora, satria izany rahateo ianareo. Eny, efa voavono i Kristy ilay Zanakondrin'ny Paska ho antsika: 8ka dia aoka isika hankalaza ny Paska tsy amin'ny mofo misy leviora tranainy, dia ny leviora manambara fitondrantena tsy valahara sy toe-dratsy; fa amin'ny mofo tsy misy leviora, dia ny mofo manambara fitondrantena madio sy toetra mahitsy. 9Tao amin'ilay taratasy nalefako taminareo, dia izao no voasoratro: aoka ianareo tsy hifanerasera amin'ny olona mpijangajanga. 10Tsy hoe izay mpijangajanga, na mpitia harena, na mpanao an-keriny, na mpanompo sampy eto amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny; fa raha izany, dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. 11Fa izao kosa no voasoratro: aoka ianareo tsy hifanerasera amin'olona mitonon-tena ho kristianina nefa mpijangajanga, na mpitia harena, na mpanompo sampy, na mpanendrikendrika, na mpidoroka, na mpanao an-keriny; aoka ianareo tsy hiara-misakafo amin'ny kristianina toy izany. 12- 13Tsy anjarako ny hanafay an'izay tsy kristianina, fa Andriamanitra no hanafay azy ireo. Tsy hofaizinareo kosa ve ny kristianina namanareo? Fa izao no tenin'ny Soratra Masina: "Esory aminareo ilay olon-dratsy."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\