1 Timote 2

1Hafatrafarako voalohany indrindra àry ny hanaovana fangatahana sy fivavahana ary fitalahoana sy fisaorana amin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra; 2mivavaha ho an'ireo filoham-pirenena sy ny manampahefana rehetra, mba hiainantsika miadana sy mandry feizay ombàn'ny firaiketam-po tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fitondrantena maotina. 3Izany no tsara sady sitrak'Andriamanitra, Mpamonjy antsika, 4Izay tia ny hahavoavonjy ny olona rehetra sy ny hahalalan'izy rehetra ny finoana marina. 5Satria iray Andriamanitra, iray koa ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia i Kristy Jesoa Izay olona 6nanolo-tena ho fanavotana ny olona rehetra: izany no porofo mby amin'ny fotoanandrony tokoa fa tia ny hahavoavonjy ny olona rehetra Andriamanitra. 7Ary ny hitory izany no nanendrena ahy ho mpitoriteny sady apôstôly, ho mpampianatra ny finoana tena izy amin'ny hafa firenena. Milaza ny marina aho fa tsy mandainga. 8Tiako mba hivavaka ny lehilahy na aiza na aiza, ka hanandra-tanana hanao izany amin'ny fo madio, tsy misy fahatezerana na fifandirana. 9Toraka izany koa ny vehivavy: tiako mba hihaingo maotina tsara sy mahalala onony izy ireo ka hitondra fitafiana mendrika, tsy hanao taovolo mihaitraitra, tsy hirenty volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, 10fa hiravaka asa soa mifanentana amin'ny vehivavy mankatò ny fivavahana amin'Andriamanitra. 11Aoka ny vehivavy mba hahay mandray fampianarana amim-panginana ka hanaiky tanteraka. 12Tsy mamela azy hampianatra aho na hanjakazaka amin'ny lahy, fa tokony hangina: 13satria i Adama no ary voalohany vao i Eva; 14tsy mba i Adama no voafitaka, fa ny vehivavy no voafitaka sady tonga nandika ny didin'Andriamanitra. 15Kanefa hovonjena ihany ny vehivavy amin'ny fananan-janaka, raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana ombàn'ny fahononan-tena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\