2 Kôrintianina 3

1Manomboka midera tena indray ve izahay amin'izany? Sa kosa toy ny sasany izahay ka mila taratasy filazàn-tsoa momba anay ho anareo na avy aminareo? 2Ianareo mihitsy no taratasinay, taratasy voasoratra ato am-ponay ka fantatry ny olona rehetra sady vakîny. 3Miharihary fa taratasy soratanan'i Kristy ianareo, ary nampitondraina anay; kanefa tsy taratasy voasoratra tamina ranomainty fa tamin'ny alalan'ny Fanahin'ilay Andriamanitra velona, tsy taratasy voasokitra eo amina takela-bato fa ao am-pon'olombelona. 4Milaza izany izahay satria Andriamanitra no itokianay tokoa amin'ny alalan'i Kristy. 5Izahay dia tsy mihambo hanana fahaleovana hahahevitra asa toy izany avy amin'ny tenanay; fa avy amin'Andriamanitra ny fahaleovana anananay. 6Eny, Andriamanitra no anananay fahaleovana ho mpanompon'ny Fanekempihavanana Vaovao, dia ilay Fanekempihavanana tsy miankina amin'ny lalàna voasoratra fa amin'ny Fanahy Masina. Mahafaty manko ny lalàna voasoratra fa ny Fanahy Masina no mahavelona. 7Raha natao sokitra teo amina takela-bato ny lalàna, dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra; ary namirapiratra ny tavan'i Mosesy, ka tsy tantin'ny vahoaka Israely nobanjinina ny tavany, na dia namirapiratra nihelina ihany aza. Koa raha heni-boninahitra toy izany àry ny fanompoana teo amin'ny lalàna izay mitondra fahafatesana, 8tsy vao mainka ho heni-boninahitra kokoa ve ny fanompoana ombàn'ny Fanahy Masina? 9Raha ny fanompoana nitondra fanamelohana ny olona aza nisy voninahitra, dia vao mainka hisy tombom-boninahitra kokoa ny fanompoana andraisan'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra; 10satria ny voninahitra namirapiratra fahiny dia tsinontsinona miohatra amin'ny voninahitra ankehitriny izay tena ambony lavitra. 11Eny, raha izay nihelina ihany aza nisy voninahitra, dia vao mainka ho heni-boninahitra kokoa izay maharitra mandrakizay. 12Satria manana izany fanantenana izany izahay, dia be fahasahiana tokoa. 13Izahay dia tsy tahaka an'i Mosesy izay nisaron-tava mba tsy hahitan'ny vahoaka Israely ny fiafaran'ilay famirapiratany mihelina. 14Fa nihadonto ny sain'ny vahoaka Israely; ary mandraka androany dia tsy nesorina ny zava-manarona ny sainy, fa mbola ao ihany raha mamaky ny boky mirakitra ny Fanekempihavanana Taloha izy ireo; satria ho an'ny olona tafaray amin'i Kristy no foana izany sarona izany. 15Mandraka androany, isaky ny vakîna ny bokin'i Mosesy, dia mbola misarona ihany ny fon'ny vahoaka Israely. 16Fa isaky ny miverina amin'ny Tompo kosa ny olona, dia miesotra izany sarona izany. 17Ka ny hoe Tompo eto dia ny Fanahy; fa ao amin'izay itoeran'ilay Fanahin'ny Tompo no misy fahafahana. 18Isika rehetra kosa dia tsy mba misaron-tava, fa toy ny fitaratra tarafin'ny voninahitry ny Tompo; ka dia miova endrika hanahaka ny Tompo isika, sady mitombo hatrany ny famirapiratantsika, araka ny asa tontosain'ilay Fanahin'ny Tompo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\