2 Tesalônisianina 3

1Farany, ry havana, mivavaha ho anay mba hiely faingana ny tenin'ny Tompo, ka hankatoavina araka ny voninahitra tandrify azy, toy ny teo aminareo. 2Mivavaha koa mba hanafahan'Andriamanitra anay amin'ny olona tsy valahara sy ratsy fanahy; satria tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. 3Fa mitana ny toky nomeny ny Tompo, ka hampahery anareo sady hiaro anareo tsy ho azon'ilay Ratsy. 4Ary omen'ny Tompo fitokiana izahay ny momba anareo, ka azonay antoka fa ny zavatra ameperanay anareo dia efa ataonareo sady mbola hataonareo hatrany. 5Ny Tompo anie hitarika ny fonareo hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra anareo sy hanam-paharetana miandry ny fiavian'i Kristy! 6Ry havana, mamarafara anareo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika izahay: halaviro ny namana kamo, tsy manaraka ny fampianarana efa nampitainay taminy. 7Eny, fantatrareo izay tokony hataonareo hanahafanareo anay. Tsy olona kamo izahay, fony tatỳ aminareo. 8Tsy nihinana ny sakafon'olona maimaimpoana izahay, fa nikely aina sy nisasatra niasa andro aman'alina mba tsy hanahirana na dia iray aminareo aza. 9Izany no nataonay, dia tsy hoe tsy manan-jo handray fanampiana avy aminareo izahay, fa mba hanomezanay ohatra hotahafinareo. 10Eny, fony tany aminareo izahay, dia namepetra anareo hoe: "Raha misy tsy te hiasa, aoka izy tsy hihinana!" 11Izany no lazainay dia satria renay fa misy aminareo kamo tsy miasa fa manao zavatra tsisy antony etsy sy eroa. 12Ny olona toy izany dia feperanay sady ampirisihinay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo mba hiasa amim-pilaminana ka hihinana ny azy ihany. 13Fa ianareo kosa, ry havana, aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. 14Raha misy olona tsy manaiky ny teny ataonay amin'ny alalan'izao taratasy izao, dia mariho izy ka aza ifampiraharahana mihitsy mba hahamenatra azy; 15kanefa aza raisina ho fahavalo izy fa anaro toy ny mpiray tampo. 16Ny Tompo loharanom-piadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra! Homba anareo rehetra anie ny Tompo! 17Soratanako ireto teny ireo: veloma, hoy i Paoly. Io no sonia famantarana ny taratasiko rehetra; izao no soratro. 18Homba anareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\