Apôkalipsin’i 15

1Ary hitako nisy famantarana anankiray hafa tany an-danitra, famantarana sady lehibe no mahagaga: dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany, satria amin'ireo loza ireo no hiseho faran'izay mafy indrindra ny haviniran'Andriamanitra. 2Ary hitako nisy toa ranomasina fitaratra miharo afo; ka izay olona naharesy an'ilay biby sy ny sariny ary ny isa mifandraika amin'ny anarany dia nijoro teo amoron'io ranomasina fitaratra io sady nitana ny lokanga nomen'Andriamanitra azy. 3Ary miventy ny hiran'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny hiran'ny Zanakondry izy ireo manao hoe: "Lehibe sy mahagaga ny asanao, ry Tompo Andriamanitra Tsitoha! Ara-drariny sy mahitsy ny fandaharanao ry Mpanjakan'ny firenena! 4Iza no tsy hanaja Anao, ry Tompo? Iza no tsy hanome voninahitra Anao? Satria Ianao irery no masina, ka ho avy ny firenena rehetra hiankohoka eo anatrehanao, fa efa naharihary ny fitsaranao ara-drariny." 5Taorian'izany, dia hitako novohàna tany an-danitra ny tempoly nisy ilay fonena-masina itahirizana ny raki-tsoratry ny fanekempihavanana; 6ary ny anjely fito izay nitana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly; akanjo madio mangatsakatsaka natao tamin'ny kiran-drongony no niakanjoany ary fehikibo volamena no nietrany. 7Dia nomen'ny anankiray tamin'ny zava-miaina efatra an'ireo anjely fito ny lovia volamena fito, feno ny haviniran'ilay Andriamanitra velona mandrakizay mandrakizay. 8Ary ny tempoly dia feno setroka avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny; ka tsy nisy afaka niditra tao amin'ny tempoly, mandra-pahatapitry ny loza fito nentin'ny anjely fito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\