1 Corintios 15

1Ja'lotzun e'ntzik ex e'witz'in, wajb'ile' tu'n ttzaj kna'ne' tpakb'al b'a'n xinpakb'a'ne' kyeye'. A kyk'amju'ye' ex wa'lqe'ye' toj. 2Ex tu'nju' tpakb'al b'a'n lu che kletela'ye', qama che we'ye' toj, kse'nx oje txinma'ne' kyeye'; qatzun min, naqxlo gan xxikyoksla'ne'. 3Tnejelxi'x xinxnaq'tza'ne' kyeye' axju' nk'ame', aju' qa kyim Krist tu'n tpaj qil, kse'nx ntma'n kyoj Tu'jil; 4qa okxmqu'n ex jawtz anq'in toj toxi'n q'ij, kse'n ntma'n kyoj Tu'jil; 5ex kub' tyek'u'ntib' twitz Sepas, yajxi'tzuntl kwitzju' junlajoj (11) apostl. 6Yajxi'tzuntl kub' tyek'u'ntib' kwitz masinch'i'n junk'al jo'naq okslal junx, itz'qe'xpe' knimalju' e'lonte lu, atzun jte' oje che kyim. 7Kub' tyek'u'ntltib' twitz Santyay, yajxi'tzuntl kwitz kkyaqilju' apostl. 8Te b'ajsb'iltzun kub' tyek'u'ntib' nwitze', ikyqinju'ye' se'n jun k'wal min tkan tq'ij tej titz'ji. 9Ayinweju'ye' mixti'xi'x woklene' kxolju' apostl, expe' myab'a'n tu'n tokq'o'n nb'iye' te chq'o'n, qu'n in oktene' ljol toj kq'iju' okslal te Qman Dyos. 10Tu'ntzu'n t-xtalb'il Dyos machinokye' te chq'o'n; mya naqxganju' t-xtalb'il saj tq'o'n weye'. Ayinpe'we' matxi' chin aq'unan nim kyekwitz kkyaqilju' txqantl apostl; expe' mya wu'nwe', ate Dyos matxi' tz'oninweye' tu'n t-xtalb'il. 11B'a'ntzulo ayine' mujqa aye', ate nim toklenju' aju' tpakb'al b'a'n matxi' txiqpakb'a'ne', ex a matxi' kyokslaju'ye'. 12Qatzun matxi' txiqpakb'a'ne' qa jaw anq'in Krist, ¿tiqu'ntzun nkyma'n junjunkye' qa lay che jatz anq'in kyimni? 13Qana' lay che jatz anq'in kyimni, mixti'wtlo xjatz anq'inte Krist kxol kyimni; 14qatzun min jatz anq'in Krist, mixtzun ti'xte tajb'enju' matxi' txiqpakb'a'ne', ex mixti'x tajb'enju' kyokslab'le'. 15Qa ikyju', myatzun ax tziyalqo'tze' ti'j Dyos, naqtzunlo njaw qchantze' qa jaw anq'in Krist tu'n Dyos, qu'n matxina' txi' qpakb'ane' qa jatz anq'in Krist tu'n Dyos, extzunqa lay che jaw anq'in xjal ajkykyim. 16Qana' lay che jaw anq'in kyimni, ex ikxte Krist min jaw anq'in; 17qatzun min jaw anq'in Krist, mixti' tajb'enju' kyokslab'le': ate'xe' toj kyile'. 18Qa ikju'na'j, majx oje che najkye' oje che kyim okslalqe' ti'j Krist. 19Qa o'kx xqeya' qk'u'j ti'j Krist toju' qchwinqlal ja'lo, qab'anxi'xqe qwitz kyekwitz kkyaqil xjal. 20Ana'te yolju' axxi'x, oje jawtz anq'inte Krist kxol kyimni. Ate Krist oje jatz anq'in nejtl tu'n kyoklpeju' txqantl oje che kyim. 21Ikxse'n sula' kamik tu'n tpaj jun ichan, ex tu'nel jun ichan qo jawila' anq'in kxol kyimni. 22Kse'nx nche kyim xjal tu'n tpaj til Adan, ikxtzu'n che jawil anq'in kkyaqilju' ate' tuk'i'l Krist. 23Teyile junjun kjawil anq'in se'nx nuk'b'enteti'j: Ate Krist oje jaw anq'in tnejelxi'x; yajxi'tzuntl, ajtul Krist, che jawil anq'inju' te Krist qe'. 24Tzultzun b'ajsb'il q'ijtz, ajtkub'kyi'j kkyaqilju' nche kawin, e'tzyul kawb'il exqe' ati kyipumal, kxe'l tq'o'n Krist kawb'il te Dyos Manb'aj. 25Qu'n kkawilte Krist tzmaxi'j ajtkub'kyi'ju' tajq'oj tu'n; 26atzu'n b'ajsb'il tajq'oj kb'elti'j aju' kamik. 27Qu'n makub' tq'o'n Dyos tkyaqil tjaq' tqan Krist. Atzu'n tu'nju' ntma'n qa tkyaqil xkyaj tjaq' tkawb'il, myajunte Dyos xkyaj tjaq' tkawb'il Krist, a pena'te Dyos xkub' q'onte kkyaqil ti'xti' tjaq' tawb'il Krist. 28Ajtzun kkyaj tkyaqil tjaq' tkawb'il Krist, atzunte Krist, Tk'wal Dyos, ktq'a' kawi'tib' te Dyos, aju' xkub' q'onte tkyaqil tjaq' tkawb'il. Ikytzu'n, ate Dyos ktenb'el toklen tib'aj tkyaqil. 29Toj juntl tu'me'l, qa lay che jaw anq'in kyimni, ¿Tiqu'ntzun njawa' a' kywi' junjun te kxelju' kyimni? 30¿Ex tiqu'n nneljeqi'je' tkyaqil kmoj? 31E'ntzik ex e'witz'in, tkyaqil q'ij nneljewi'je'. Axte' lu, nxinma'ne' kyeye' tu'nju' ntzalajb'ile' kyi'je' toj Krist Jesus Qajaw. 32Aju' b'aj wi'je' toj Epeso, naku'j nq'ojine' kyuk'i'l tojk'ul txkup mya'lqe', nb'inchawtloye' se'nkye naq xjalxi', ¿ti'wtlo nkanb'aye' ti'j? Qa ax lay che jawtz anq'in kyimni, ikywitlo' se'n nkma'n junjun kjalu: ¡Qo wan ex qok'wan, qu'n chi'j qoqekyim!, chechij. 33Lalun kyaq' sb'u'kyib'e', kse'n nkma'n xjal: Qama kyuk'i'la kyib'e' kyuk'i'l myab'a'n xjalqe', ktzakjel knab'le' kyu'n, chechij. 34Kutanjtz ti'j knab'le' toj tu'me'lxi'x, ex lalun che b'inchan ile', qu'n ate' junjunkye' min kyojtzqi'ne' Dyos. Nxinma'ne' lu tu'n tkub' kych'ixwe'ne'. 35Qajlo ati jun nt-xjelu'n kjalu: ¿Se'ntzun che jawitza' anq'in kyimni? ¿Se'ntzulo kxmilal? qa chi. 36¡Jun xjel mixti' tnab'l! Atina' tu'n tkyimte' ij nku'x awet tu'n ttzaj ch'iyju' awal. 37Myana'te awalju' ntzaj twi' ajtku'x awet, ate ij ju', qa triy mujqa juntl ij. 38Atzunte Dyos nq'onte tqan se'nx tajb'il, ex teyile junjun ij nch'iy tqan se'nx tu'n tch'iya'. 39Mya junileqekye' xmil; junte' t-xmilal xjal, juntl kxmilal txkup, juntl kxmilal pich' ex juntl kxmilal kyiẍ. 40Ikxtzu'n, ati xmil te toj kya'j ex ati xmil te twitz tx'otx'; juntzunte' kxa'wanku'yilju' xmil te toj kya'j ex juntlju' kxa'wanku'yil xmil te twitz tx'otx'. 41Junxi'tl tqoptz'ajelju' q'ij kyetwitz tqoptz'ajel xjaw ex kqoptz'ajel che'w; expe' ikx kxolju' che'w, junxi'tl tqoptz'ajel jun kyetwitz tqoptz'ajel juntl. 42Ikxtzun kb'ajelju' ajkyjaw anq'in kyimni. Ate' nku'x mqet kb'elex q'ayj; atzu'n kjawil anq'in lay q'ayj. 43Ajtku'x mqet jun kyimni, nkub' tzu'wix ex mixti'tl tajb'en; atzu'n kjawil anq'in xa'wanku'xi'x. Nkub'ajte' nku'x mqet; atzu'n kjawil anq'in kuw. 44Te twitz tx'otx'te' xmil nku'x mqet; atzu'n kjawil anq'in xewb'aj. Ikyse'n ati qxmilal twitz tx'otx', ex ikx ati qxmilal xewb'aj. 45Ntma'n toj Tu'jil kjalu: Aju' tnejel wnaq Adan, matz'ok te jun xjal nanq'in, ch; atzu'n b'ajsb'il Adan matz'ok te xewb'aj itz'. 46Ate wnaqju' te twitz tx'otx' nejtl tul; yajxi'tltzun tulju' xewb'aj. 47Aju' tnejel wnaq b'inchanjtz ti'j tx'otx', tx'otx'te'; atzu'n tkab' wnaq te toj kya'jte'. 48Ikyqe' tx'otx' kxmilalju' kse'n ichan b'inchanjtz ti'j tx'otx'; aye'tzu'n che tenb'el toj kya'j, che okyel se'n Qajaw ati toj kya'j. 49Ikse'nqe iky qka'yinkju' kse'n ichan b'incha'n ti'j tx'otx', iktzu'n qo okyel ikqo ka'yinju' kse'n Qajaw toj kya'j. 50Kxe'l nma'ne' kyeye' e'ntzik ex e'witz'in, ate' te twitz tx'otx'ku'xi'x lay b'ent tten toj tkawb'il Dyos, ex lay b'ent ttenju' nq'ayj tk'etzju' lay q'ayj. 51Kxe'l nma'ne' t-xim Dyos e'wa'ntoq kyeye': Mya qkyaqil qokyimel, qkyaqiltzun kch'exb'etel qxmilal 52tojun kmujx, tojun mtz'un qwitz, ajtq'ajtzanjtz b'asb'il maj chun. Qu'n kq'ajtzanjtzel chun, ex che jawil anq'in kyimni tu'n lalun che kyimtl. Ayo'tzunqe kch'exb'etel qxmilal. 53Aju' qxmilal ja'lo kq'ayjel, k'okyel te jun xmil lay q'ayj, ex aju' qxmilal ja'lo kkyimel, k'okyel te jun xmil lay kyim. 54Ayo' kb'ajelju' qxmilal ati ja'lo ex kb'el q'ayj, ajqok te jun xmil lay q'ayj, ex ajtokju' qxmilal te jun xmil lay kyim, kjapumelju' ntma'n toj tu'jil kjalu: Matxi' kub'ti'ju' kamik. 55¿Jatzunta' tipumala kamik tu'n tkub' qi'je' tu'na? ¿Jatzunta' k'ixb'sab'l qeye' tu'na?, chij. 56Ate tk'ixb'sab'l kamikju' aju' il, ex aju' ojtxi' kawb'il nq'onte tipumal il. 57¡Chjonte te Dyos, nqo kanb'an tu'n tu'nel Qajaw Jesukrist! 58Qu'mtzun, e'ntzik ex e'witz'in, atixi'x nk'u'je' kyi'je', che we'ku'ye' kukxju', che aq'unanqe'xi'xtle' kukxju' toj taq'un Qajaw; qu'n mya naqxwit nkub'najte' kyaq'unb'ene' nkb'incha'ne' te Qajaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\