Hechos 13

1Ate'toq t-sanjelal Dyos ex xnaq'tzal kxol okslal toj Antyokyiy. Aye'toq B'ernab'e, Simon (aju' ax tb'iju' Q'eq), Lusio aj Sirene, Menaem (ech'isanjtz junx tuk'i'l Erodes, ju' kawin toj Kaliley) ex Sawl. 2Tojtzun jun q'ij intoq ok kk'u'lb'il te Qman Dyos ex intoq che mewayin, tma Xewb'aj Xjan kye: Kpa'nqemile' B'ernab'e ex Sawl tu'n kb'inchante aq'untl ja txko'nqeya' wu'ne', chij. 3Kyb'ajlenxi'tzun na'n Dyos ex kb'ajlen mewayin, ena'n Dyos ex kub' kq'o'n kq'ob' toj kwi' B'ernab'e ex Sawl, exikchq'o'ntzuntz. 4Chq'o'nqetoqtzun B'ernab'e ex Sawl tu'n Xewb'aj Xjan, exi' Selewsya, exi'tzuntz toj B'ark tu'n kpon toju' swejtx'otx' Chipre. 5Tetzunj kpon toju' qokyex Salamina, e'aq'wi q'malte tyol Dyos kyoj ja te k'u'lb'il kye aj Juda. Ex xi' Xwan kyuk'i'l te onilkye. 6B'aj kb'eti'n tkyaqilju' swejtx'otx' ex e'pon Papos, ja oka' yal jun ajpkab' aj Juda kyu'n, B'arjesus tb'i, jun sanjelal chalyol. 7Atitoqju' ajpkab' lu tk'etzju' kawil Serjyo Pawl, jun ichan b'a'n ximan. Tchaq'ju' kawil ktxokli B'ernab'e ex Sawl, qu'n tajb'iltoq tu'n tb'inte tyol Dyos. 8Atzu'n ajpkab', Elimas tb'i toj kryek, oktzaqpaj kyi'j, mitoqjun tajb'il tu'n tokslan kawil. 9Atzunte Sawl, ax tb'iju' Pawl, nojnitoq tu'n Xewb'aj Xjan, majx okka'yin ti'j 10ex xitma'n te: —¡Chalyol, b'inchal myab'a'n, tk'wal tajaw il ex ajq'oj ti'j tkyaqilju' b'a'n! ¿Tiqu'n min nkyaj ttzaqpi'na ttxalpunjtzju' tb'eyil Qajaw? 11Ja'lo kb'el tz'e'ysa'n twitza tu'n Qajaw: kjel moẍixa, lay til jte' q'ija t-spik'umal q'ij, chij. Lwiyxi'xtzun kyej take Elimas toju' qxopin, ex intoq jyon alkye tu'n txi' xkonte tq'ob' qu'n kyej moẍix. 12Tetzunj tlonte kawil ja'lu, okslan, intoq lab'ti ti'ju' t-xnaq'tzb'il Qajaw. 13Exi' Pawl exqe' tuk'i'l toj b'ark Papos ex exi' Perje, toju' tx'otx' Panpilya; atzunte Xwan e'kyaj tq'o'n ex anjti'j Jerusalen. 14E'ik'b'et Perje ex exi' Antyokyiy toj tx'otx' Pisidya. E'okx toju' ja te k'u'lb'il toj q'ij te ojlab'l atzu' ex e'kub' qe. 15Tb'ajlenxi'tzun ẍch'i'n kawb'il ex kyuj t-sanjelal Dyos, etxkonjtz kyu'n nejenel toj ja te k'u'lb'il, kma: —Qaj ati jun kyole' qtzik tu'n tq'et kyipumalju' xjal, che yolinqe'ye' ja'lo, chechij. 16Jawtzun we' Pawl, xityek'u'n tq'ob' tu'n kkub' nak'e, ex tma kjalu: —Kyb'inkupe'ye' aj Israel, exqe'ye' najchaq xjal ati tchi Dyos kyeye'. 17Ate Dyos janche ajb'ena' aj Israel e'jaw t-sk'o'n ojtxi' qyajilb'ene'; kyu'ntzu'n kyajajil b'enta' jun nintnam tu'n Dyos tej najchaq xjalqe' ate'toq Ejipt, ex yajxi'tl eb'je'tztiq'i'n tu'n tipumal toju' tx'otx' lu. 18Ik'xju' che anq'in tu'n Dyos toj chq'ajlaj toj kab'naq ab'q'i, 19ex e'kub' t-xitu'n wuq nimaqtnam toju' tx'otx' Kanaan, ex xitq'o'n ktx'otx' kye ojtxi' qchmane'. 20Qapelo b'aj junk'al kab'naqlajoj (450) ab'q'i tkyaqil ja'lu. Yajxi'tzuntl e'tzaj tq'o'n nejenel, tzmax toj tq'ijlalil Samwel. 21Kqanitzun jun nimaqkawil tu'n tkawin kyib'aj, ex oktq'o'n Dyos Sawul, tk'wal Kyis kxol tyajajil B'enjamin, te nimaqkawil toj kab'naq ab'q'i. 22Yajxi'tzuntl eltiq'i'ntl Dyos ex oktq'o'n Dab'i te nimaqkawil, ex tma ti'j kjalu: Matxi' knet Dab'i tk'wal Jese wu'ne', inkub' toj nwitze' ex q'o'ntib' tu'n tb'inchante tkyaqilju' wajb'ile', chi Dyos. 23Juntzun tyajajil Dab'i lu tzaj tchq'o'n Dyos klol kye aj Israel, kse'nx ojetoq ttziya ojtxi', aju' Jesus. 24Na'mxtoqtzun tul Jesus, intoq tma'n Xwan tpakb'al b'a'n kye kkyaqil aj Israel, intoq xitma'n kye qa ilti'j tu'n tanjtzkyi'j tuk'i'l Dyos ex tu'n tjaw a' kwi'. 25Ex tej ch'inxtltoq tkyim Xwan, tma kjalu: Myayin weju'ye' nkub' kxima'ne'; tzultzun juntlte' lepchitz wi'je', mixpeti'we' woklen tu'n tel npju'ne' t-xajab' kyi'j tqan, chij. 26E'ntzik ex e'witz'in, tyajajil Ab'raam, exqe'ye' najchaq xjal ati tchi Dyos kyeye': qe teju' tpakb'al b'a'n te kolb'il lu. 27Aye'kye' najlqe'toq Jerusalen exqe' knejel, min elkynik' te Jesus ex min kaneju' kyol t-sanjelal Dyos toj kwitzju' njaw ẍch'et kyoj ja te k'u'lb'il atl jun q'ij te ojlab'l; iktzu'n aye'x ejapun q'inte q'ma'ntl ti'j tej tb'antti'j kyu'n tu'n tkub' kb'yo'n. 28Maskye min knet jun til kyu'n tu'n tkub' kb'yo'n, kqani te Pilat tu'n tchaq'unte tu'n tkub'yet. 29Tb'ajlenxi'tzun kb'incha'n tkyaqilju' tz'ib'a'ntoq ti'j kyoj Tu'jil, ku'tz kyiq'i'n twitz krus ex ku'x kmqu'n. 30Jawtzun anq'in tu'n Dyos. 31Ex kub' tyek'u'ntib' Jesus toj b'a'npun q'ij kwitzju' ojetoq che ten tuk'i'l toju' tb'e ttzajx Kaliley ex ponx Jerusalen; atzun ja'lo tziyalqe' ti'j Jesus twitzju' tnam. 32Qu'mtzun nxiqma'ne' tpakb'al b'a'n lu kyeye': Aju' yol kyej b'entti'j tu'n Dyos kye ojtxi' qyajilb'en, 33ma japun tu'n qe, ayoqo' kyajajil. Tb'incha ja'lu tej tjaw anq'in Jesus tu'n, kse'n tz'ib'a'n toju' tkab' b'itz kjalu: Aya Nk'wale'; ma nk'walaya ja'lo, chij. 34Ojetoq tma Dyos qa kjawiltoq anq'in tu'n lalun kub' q'ayju' t-xmilal, tej tmante kyoj Tu'jil: Che japumelju' yol ntziyaye' ex xjanqe' te Dab'i wu'ne', chij. 35Qu'mtzun ntma'n tojun plajtl: Lalun taja tu'n tkub' q'ayj t-xmilalju' tmajina xjan, chij. 36Axxi'x, ajb'ente Dab'i kyeju' xjal tej tten, kse'nx ojetoq tchaq' Dyos te, yajxi'tzuntl kyim ex pon kk'etzju' tman, ex kub' q'ayj t-xmilal. 37Atzunte jaw anq'in tu'n Dyos, min kub' q'ayj. 38- 39E'ntzik ex e'witz'in, ati tu'n tkane toj kwitze' qa inq'met tqanilju' najsb'il il kyeye' tu'nel Jesus. Tu'nelte kb'ela' najsa'n kyil, kkyaqilju' mache okslan, te kkyaqilju' min xkk'am najsb'il kyil tjaq' tkawb'il Moyses. 40B'a'nqe'xe', tu'n lalun tzultz'aqju' tz'ib'a'n kyu'n t-sanjelal Dyos kyib'aje', ntma'n kjalu: 41Kka'yintzpe'ye' nche ik'une', kukjaw sak'puje' ex kukyoqe'; qu'n che nb'incha'ye' ti'xti' toj kq'ijlalile' layx pelo txi' kyoksla'ne' qama txiq'ma'n kyeye', chij, chi Pawl b'aj tma'n. 42Tetzunj kyetz Pawl kyuk'i'l tuk'i'l toju' ja te k'u'lb'il, kqani xjal tu'n kyolin jumajtl kye kyi'jxju' b'aj tma'n toju' juntl q'ij te ojlab'l. 43Tetzunj tb'aju' b'uyjtib'il toju' ja te k'u'lb'il, nim aj Juda exqe' ojetoq che okslan toj kyokslab'l aj Juda e'oklpe kyi'j Pawl ex B'ernab'e. Xi'tzun kq'o'n knab'l tu'n kwe' toju' txokb'il matxitoq kk'am toj t-xtalb'il Dyos. 44Tojtzu'n juntl q'ij te ojlab'l, ch'inxmi kkyaqilju' xjal toju' nintnam kb'u'yi kyib' b'ilte tyol Qman Dyos. 45Tetzunj kka'yinte aj Juda nimtoq xjal, e'jaw xky'aqlin ex e'aq'wi mojtzalte Pawl ex ililte. 46Xi'tzun ktzaq'we'n Pawl ex B'ernab'e tuk'i'l kkuwal, kjalu: —Ilxi'xtoqti'j tu'n txiqma'ne' tyol Dyos tnejelxi'x kyeye' aye'ye' aj Juda; tu'ntzu'n in elkyik'o'ne' ex min nxi' kxima'ne' tu'n kk'monteye' chwinqlal tejumajx, xi'qoxe'la'ye' q'malte kye xjal mya aj Juda. 47Qu'n ikju' tzaj tma'n Dyos qeye' kjalu: Makub' nq'o'na te spik'un kyoj nimaqtnam, tu'n t-xitiq'i'na kolb'il wu'ne' tzmax najchaq toj tkyaqil twitz tx'otx', chij. 48Tetzunj kb'inte mya aj Juda ja'lu, e'jaw tzalaj ex e'okten q'malte qa b'a'nte' tyol Dyos; ex e'okslan kkyaqilju' atitoq tu'n kk'monte chwinqlal tejumajx. 49Iktzu'n pakb'eta' tyol Dyos toj tkyaqilju' tx'otx' lu. 50Aye'tzu'n aj Juda eyolin kyuk'i'l junjun qya okslalqe'xi'x ex nima'nqe', kyuk'i'lju' ichan nimaq kyoklen toju' nintnam, e'okten oksalte kk'u'j tu'n kyokten q'ojil kyi'j Pawl ex B'ernab'e, tu'n kyetz kxla'ja'n toju' tx'otx' lu. 51Aye'tzunkye Pawl ex B'ernab'e elkchto'n quq ti'j kqan te yek'b'il qa myab'a'n nkb'incha'n xjal lu, exi'tzuntz Ikonyo. 52Aye'tzunkye' okslal inxi'xtoq che tzalaj ex nojniqe'toq tu'n Xewb'aj Xjan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\