Colosenses 4

1Aye'tzunkye' tajaw aq'untl che okxe' tnik'alti'j kyuk'ilju' kmajene'. Ex kna'ntze' qa ati junkye' kpatron ati junkye' Kyajaw ati toj kya'j. 2Che' na'nqe' Dyose' kukxju', che xq'uqine' toj na'j Dyos ex kq'o'n chjonteye' te Dyos. 3Ex che na'nqe' Dyose' qi'je', tu'ntzun tq'onte Dyos anb'il qeye' tu'n tpakb'etju' tpakb'al b'a'n aj e'wantoq ojtxi' kye xjal, qu'n tu'n tpaju' yol lu jpu'nqinaye'. 4Che' na'nqe Dyose' wi'je', tu'ntzun tb'ent nchik'b'antejuye' tyol Dyos tojxi'x tu'me'l se'nxju' tajb'il. 5Tenx knab'le' ex che b'et-xe' tojxi'x tnik'alti'j kxolju' mya okslalqe', ex tz'ajb'enxju' q'ij kyu'ne' tu'n tb'inchetju' myab'a'n. 6Che' yoline' tojxi'x tu'me'l kyuk'i'l alchaqxkyeku' xjal, ex ati tu'n kximane' ti'ju' kyole' kxe'l kma'ne' teyile junjun xjal. 7Tkyaqilju' tqanil wi'je' kxe'l ttx'olb'a'n Tikiko kyeye', qu'n ate Tikiko tmajen Qajaw junx wuk'i'le' ex wa'lxixte toj tokslab'l. 8Qu'mtzun kxela' nchq'o'ne' kk'etze', tu'ntzun txi' tma'n kyeye' se'n toqoye' ex tu'n txi' tq'uqb'a'n kk'u'je'. 9Ex ikx matxi' nchq'o'ne' Onesimo junx tuk'i'l, aj jun qitz'in njapunxi'x tu'n ex kwnaqile'. Aye'kye che kxe'l tx'olb'ante kyeye' titi' nb'aji tza'lu. 10Ex nche'x q'olb'ene' tu'n Aristark aju' ati wuk'i'le' toj kars; ex ikx nche'x q'olb'ene' tu'n Kuẍ aju' tk'wal titz'in mo ttzik B'ernab'e. Qama pon Kuẍ xb'et-salkyeye' lwix kyk'mome' qu'n ojena' txi' nma'n tqanil kyeye'. 11Ex ikx nche'x q'olb'ene' tu'n Jesus aj atok tb'i te Just. O'qekx okslal ja'lu kxol aj Juda nche' onin wuk'i'le' tu'n tpakb'etju' tkawb'il Dyos ex aye' nche' q'uqb'ante nk'u'je'. 12Ex nche'x q'olb'ene' tu'n Epapras, jun tmajen Qajaw Jesukrist; ex ax juntl kwnaqiljuye' in oktilil tu'n kukx tu'n tna'n Dyos kyi'je', tu'ntzun kwe'xixe' toj kyokslab'le' ex tu'n tjapunju' tajb'il Dyos kyu'ne'. 13Qu'n kanlixi'x nwitze' qa ate Epapras inxi'x b'ajx tk'u'j kyi'je' ex ikx kyi'ju' ate' toj tnam Lawdisea ex ikx kyi'ju' ate' toj tnam yerapolis. 14Ex nche'x q'olb'ene' tu'n Demas ex Lukas aj k'u'jlanxi'x qu'n. 15Kq'onxe' nq'olb'eb'le' kyeju' qtzik ex qitz'in tqe' toj tnam Lawdisea, ex ikx kq'onxe' nq'olb'eb'le' te Ninpa ex kyeju' okslal nkb'uyi'n kyib' toj tja Ninpa. 16Ajtzun tb'aj kẍch'ine' u'j lu, ksmanxe' kye okslal toj tnam Lawdisea tu'n tjaw kẍch'i'n kxol; ex kẍch'intze' u'j xintz'ib'a'ne' kyetlju' okslal toju' tnam te Lawdisea. 17Kmanxe' ja'lu te Arkyip: Q'onk tilila taq'una tu'n tjapun tu'na toj tb'i Qajaw Jesukrist, che chikuye' te. 18Ayinku'ye' Pawl ex tu'nku' nq'ob'e' xkub'a ntz'ib'ana'ye' u'j lu. Kyna'nku'ye' qa jpu'nqine'. Awittzun Dyos K'iwlankyeye'. Ikxwitju'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\