Juan 12

1Atixtoqtzun qaq q'ijtel tu'n tkub' ik'sa'nju' tq'ij tzaqpib'l, xi' Jesus toj tnam B'etanya, jatoqu' najla' Lasaro, aj ojetoq jaw anq'in tu'n Jesus. 2Atzuntzu' b'aja'ju' ninwan kyu'n te ninb'ilte Jesus; ate Marta ok sipal wab'j ex axtoq junte' Lasaro nwan kyuk'i'l Jesus ti'j mes. 3Atzunte Mariy tzaj tiq'i'n jun lmet k'ok'sb'il nardo tb'i, twi' wi'yal ex mya smo'n twitz tuk'i'l juntl ti'xti', ex ok tq'o'ntzuntz ti'j tqan Jesus ex tu'nju' t-xya'mal twi' b'aj ttzqijsa'na'. Majxtzun kub' noju' tuja tu'nju' tk'ok'jil. 4Atzunte Judas Iskaryot t-xnaq'tzb'en Jesus aju' jaw miltz'uj ti'j, tma: 5¿Tiqu'n minti' xxi' k'ayitju' k'ok'sb'il lu tu'n txqan pwaq se'n twi'tk'u'j jun xjal toj o'lajnaq q'ij aq'untl, tu'n txi' q'et kyeju' prow? 6Minti' tmate Judas ja'lu tu'nwt nlaqj tk'u'j kyi'ju' prow, tmaju' lu qu'n eleq'toq ex atoqna' q'ilteju' tk'b'el pwaq, intoq jatz talq'anju' pwaq nku'x q'o'n toj. 7Atzunte Jesus xitma'n te: —Xtenku'j, lalun lab'tiya tu'n, qu'n ilti'j tu'n tb'inchetju' lu ti'j nxmilale' na'mxku' nkyime'. 8Aye'kye' prow kukxkye' kten kxole', ayintzunwe' lay chin tentle' kxole', chij. 9B'ajtzun kb'i'n txqan xjal aj Juda qa atzu' ta'toq Jesus toj tnam B'etanya, ex exi'tzuntz atzu', mya o'kxtaq ka'yilte Jesus expe' ikx ka'yilte Lasaro matxitoq jaw anq'in tu'n Jesus kxol kyimni. 10Ex b'entti'j kyu'nju' knejel pale tu'n tkub' kb'yo'nju' Lasaro, 11qu'n tu'n tpaj txqanju' aj Juda ma'toq tz'el kypa'n kyib' kyi'j ex intoq che okslan te Jesus. 12Txqan xjal ma'toq che pon Jerusalen toju' tq'ij Tzaqpib'l. Tetzunj kb'inte toj juntl q'ij qa kpomel Jesus toju' nintnam. 13Eb'ajxtzun toqilte t-xaq tze tut ex exi'tzuntz k'lulte Jesus intoq kma'n: —¡Qo tkloma, Dyos! ¡K'i'wlanxi'xte' tzul toj tb'i Qman Dyos, aju' kynimaqkawil aj Israel! 14Knet jun b'ur tu'n Jesus, ex chejin tib'aj, kse'nxju' ntma'n toj Tu'jil tyol Dyos. 15Lalun che xob'e' aye'ye' najlqe'ye' toju' nintnam Syon; kka'yinxe' kynimaqkawile' lu tzul iqa'n tu'n jun tal b'ur. 16Mixtoq junti' nkane toj kwitzju' t-xnaq'tzb'en nejku'; yajxi'tzuntl tkane toj kwitz qa atzu' nyolina'ju' Tu'jil ti'j Jesus tzmaxi'j tej tanj toj kya'j. 17Aye'tzunju' xjal ate'toq tk'etz Jesus tej tetz ttxko'n Lasaro toju' muqb'il ex tej tjaw anq'in kxol kyimni, intoq kyoli'n kxolju' xjal. 18Qu'mtzun eb'je'tza' xjal k'lulte Jesus, qu'n ma'toq kb'i ti'ju' techlal ex b'a'nq'ob'aj tb'incha Jesus. 19Aye'tzunju' parisey intoq kma'n kxolilex: —Kka'yinxpe'ye' mlayx b'ent kmyetju' xjal qu'n. ¡Matxi' che'x lpe kkyaqil ti'j!, chechij. 20Ate'toq junjun xjal kryek kxolju' xjal matxitoq che pon k'ulul toj Jerusalen. 21Epontzun lq'eju' xjal kryek tk'etz Pelip te B'etzayda, jun tnam te Kaliley, ex ekub'san twitz kjalu: —Taye, qajb'ile' tu'n tok qka'yine' Jesus. 22Atzunte Pelip xi' q'malte te Leẍ, ex kykab'il exi' q'malte te Jesus. 23Xi'tzun tma'n Jesus kye: —Matxi' ponju' kmuj tu'n njaw nimsa'ne' ayine' Tk'wal Dyos. 24Axxi'x kxe'l nma'n kyeye' qa aju' twitz triy min xku'x mqet toj tx'otx', kukx ttenju' tjunal; qatzun makyim tjaq' tx'otx' intq'o'n txqan twitz. 25Alkye o'kx toka' twitz ti'ju' tchwinqlal twitz tx'otx', layx tkanb'aju' tchwinqlal tk'etz Dyos, atzunju' min ntk'u'jla'n tchwinqlal twitz tx'otx', atzunte' ktkanb'a' tchwinqlal tejumajx. 26Qa ati jun tajb'il tu'n tajb'en weye', lpek wi'je'; ex ja chin tenb'iliye' axtzu' ktenb'ila' wuk'i'le'. Qa ati jun najb'en weye', kjawil nima'n tu'n Nmane' Dyos. 27¡Ja'lo inxi'x t'uẍjne wanmiye'! ¿Titi' kxe'l nma'ne' ja'lo? ¿Mujqa kxe'l nma'ne': Nman, chin tkloma teju' k'ixk'oj lu? ¡Lay qu'n Apena' ẍin tzaja'ye' twitzju' tx'otx' lu! 28Nman, nimsanktza tb'iya, chi Jesus. —Tzajtzun jun tq'ojq'ojel wi'yj toj tkya'j ex tma: Oje jaw nnimsa'ne' ex kjawil nnimsa'n jumajtle'. 29Aye'tzun xjal ate'toq ex tej kb'inte tq'ojq'ojel wi'yj, kma qa juntoq q'ankyaq; aye'tzun junjutl intoq kma'n: —Jun anjlte' mayolin tuk'i'l, chechij. 30Atzunte Jesus xitma'n kye: —Mya tu'n npaje' sajaju' tq'ojq'ojel wi'yj lu, matzajte' naq o'kx tu'n kpaje'. 31Atzun kmuju' ja'lo tu'n kyokju' xjal toj xjel, ex ja'lo k'elex xla'jitu' nkawin twitzju' tx'otx' lu. 32Naqatzun ẍin jaw anq'ine' twitz tx'otx', che tzajel wi'ne' xjal kkyaqil nk'etze'. 33Tma Jesus ja'lu tu'n telkynik' xjal ti'j se'ntoq tu'n tkyima'. 34Aye'tzunju' xjalxi' ktzaq'we'n te: —B'i'n qe'qu'n toju' kawb'il qa aju' Krist k'anq'il tejumajx. ¿Se'ntzun taq'wi ntma'na qa kjawilju' Tk'wal Dyos twitz krus? ¿Alkyetzunju' tk'wal Dyos ikju'? chechij te Jesus. 35Atzunte Jesus xitma'n kye: —Ktenb'el ch'i'ntlu' spik'un lu kyxole', ex naq junkmujtl ktenb'il. Che b'ete' qu'n atixkuju' spik'un, tu'ntzun lalun che oke' toj qxopin; qu'n alkyete nb'et toj qxopin, mixti'x kanli twitz ja ljo'na' tb'e. 36Che okslanqeye' teju' spik'un qu'n atixku' kxole', tu'ntzun koke' te spik'un. Tb'ajlenxi'tzun tma'n Jesus ja'lu, xi'tzuntz ex kub' tewa'ntib' kwitz xjal. 37Ex maskye txqantoq b'a'nq'ob'aj te techlal matxitoq tb'incha Jesus kxolju' aj Juda, mixti'xtoq nche okslan te; 38qu'n ilti'jtoq tu'n tjapunju' kyejni tz'ib'a'n tu'n t-sanjelal Dyos Isayiy: Taye, ¿alkye jun matxi' tz'okslan teju' qpakb'ab'le'? ¿Alqe oje tyek'uya Qman Dyos tipumal? 39Ex layxtaq txi' kyoksla'n, qu'n ikx kyajttz'ib'a'n Isayiy kjalu: 40Axte Qman Dyos xkub' jpunte kwitz ex axte xkub' chukinte knab'l, tu'ntzun lalun b'ent tka'yit kyu'n expe' tu'n lalun kane toj kwitz; tu'ntzun lalun nanjtzkyi'j nk'etze', ex tu'n lalun che kub' nq'a'na'ne'. 41Tmate' Isayiyju' lu qu'n ojetoq til t-spik'umal Jesus, ex qu'mtzun yolina' ti'j. 42Maskye ikju', txqanju' aj Juda okslan te Jesus, expe' e'okslan junjunju' nimaq kyoklen. Ex mixtoqti' nxi' kma'n kwitz xjal qu'n intoq che xob' kyeju' parisey, tu'ntzun lalun che etz xla'jan kyoju' ja te k'u'lb'il. 43Qu'n atoq b'a'nju' toj kwitz tu'n kjaw nima'n kyu'n xjal mya tu'n Dyos. 44Jawtzun tq'ojq'ojel twi' Jesus ex tma: Alkye matz'okslan weye', mya o'kx weye' sokslana' ex teju' Nmane' saj chq'onweye'. 45Ex alkye nok ka'yinweye', ex ikx in oktka'yi'n Nmane' saj chq'onweye'. 46Ayinwe' spik'un ma chinule' kyxol xjal, tu'ntzun lalun che kyej tenju' mache okslan weye' toj qxopin. 47Ex alkyete nxi' tb'i'nju' nyole' extzun min njapun tu'n, myayinwe' chin b'el tz'e'ysante twitz; qu'n min ẍin nulwe' tz'e'ysal kwitzju' xjal twitz tx'otx', ma'pe' chin ulwe' klol kye xjal. 48Alkyete nel ik'unweye' ex min nxitb'i'nju' nyole', atitlte' kb'el tz'e'ysante twitz: aye' yol matxi' che nmaye' che kb'el tz'e'ysante twitz toj mankb'il q'ij. 49Qu'n minti' nchin yolinwe' wu'nx wib'; ate Nmane' saj chq'onweye' ntzaj q'mante weye' titi' kxe'l nma'ne' ex se'n kxe'la' nxnaq'tza'ne'. 50Ex kanli nwitze' qa aju' chaq'b'il tu'n Nmane' in tqo'n chwinqlal tejumajx. Qu'mtzun aju' yol nxi' nma'n kyeye', aye'x yolju' tzaj q'ma'n weye' tu'n Nmane'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\