Lucas 1

1Nimqe' xjal matxi' tz'ok tilil kyu'n tu'n tkub' ktz'ib'a'n tqanil tkyaqilju' oje tb'incha Dyos qxole', 2se'nx kyej q'ma'n qeye' kyu'nku' eka'yinte ttzajlen qe, ex kk'am kyoklen tu'n kpakb'ante. 3Ikxwe', qman Teopl, matxi' b'aj njyo'ne' tqanil b'a'nxi'x tkyaqil ttzajlen qex, ex b'a'n sela' toj nwitze' tu'n kxintz'ib'a'ne' ti'xti' lu toj ttxolilti'j teya, 4tu'n totzqintexi'xa ax ti'ju' matxi'xnaq'tza'n teya, chij. 5Najlitoq jun pale toju' tq'ijlalil intoq kawin nimaqkawil Erodes toj ktx'otx' aj Juda, Sakariy tb'i, ajuntoq kxolju' tk'loj Ab'iy. Sab'el tb'i t-xu'jil, tyajajil Aaron. 6Tnik'altoq kyi'j kkab'il twitz Dyos ex intoq che knima'n tchaq'b'il ex tkawb'il Qman Dyos, mixti'xtoq jun kyil. 7Mixtoqtzunti'x kk'wal, qu'n mixtoqti'x nalin Sab'el; expe' matxitoq che tijin kkab'il. 8Tojtzun jun q'ij aye'toq tk'loj pale Sakariy e'ok b'inchal kyaq'un twitz Dyos, 9atzu' pon tz'aqa' ti'j Sakariy tu'n tokx toju' ja xjan toj tja Qman Dyos tz'e'ysal sturak, kse'nxtoq nb'inchet kxolju' pale. 10Tetzunj intoq tz'e'ysetju' sturak, tkyaqilju' tnam intoq che na'n Dyos twipe'n. 11O'kx tkub' tyek'u'ntib' jun tanjl Dyos twitz Sakariy, wa'ltoq toj tb'a'nq'ob' q'olb'eb'l tz'e'ysb'il sturak. 12Tetzunj tka'yinte Sakariyju' anjl, jawsak'puj ex majx b'aj xob'. 13Atzunte' anjl tzaj tma'n te: —Sakariy, lalun xob'a, qu'n matxi' tzaj tb'i'n Dyos tna'j Dyosa, ex k'itz'jel jun tk'wala tuk'i'l Sab'el t-xu'jila, Xwan tb'i k'okyel tq'o'na. 14Okxi'x ktzalajela ti'j, ex nim xjal che tzalajel ajtitz'ji, 15qu'n ktenb'el toklenju' tk'wala twitz Qman Dyos. Lay k'wan b'in ex q'e'n, ex knojel tu'n Xewb'aj Xjan ttzajlenx na'mxtoq titz'ji. 16Nim xjal toju' nintnam Israel k'anjetz kyi'j tuk'i'l Qman Dyos tu'n. 17Kb'el neju' Xwan lu twitz Qajaw, ax tipumalju' ex toklen se'n Eliy t-sanjelal Dyos, tu'n tb'ant kten manb'aj kyuk'i'l kk'wal exqe' pi's tu'n tb'ant kyniman te Dyos. Iktzu'n kb'entela' kten xjal tu'n, tu'n kyk'monte Qajaw, chi anjl. 18Xi'tzun tqani'n Sakariy teju' anjl: —¿Se'n taq'wi tu'n tqe nk'u'je' qa ax ja'lu? Matxi'na' qo tijinqe' tuk'i'l nxu'jile', chij. 19Tzaj ttzaq'we'n anjl te: —Ayinwe' Kab'ryel, nchin ajb'ene' te Dyos; ate saj chq'onweye' yolil tuk'i'la ex q'malteju' b'a'n tqanil lu. 20Atzu'n ja'lo, minajun xxitoksla'na xinma'ne' teya, kjela me; lay b'ent tyolina tzmax ajtpon tq'ijlalil tu'n tjapun ja'lu, chi anjl. 21Aye'tzu'n xjal intoq che ayon twipe'n ti'j Sakariy ex intoq che xjelun kxolx tiqu'n min q'o'n tu'n tetztoq Sakariy toju' ja xjan. 22Tetzunj tetz, mixti'xtoq nb'ent tyolin kye; eltzun knik'tz qa ati matxitoq tz'ok tka'yi'n toju' ja xjan, qu'n intoq yolin kye tuk'i'l tq'ob'; kukxtzun tena'ju', mixti'x b'ent tyolin. 23Tetzunj tjapunju' taq'un, anj Sakariy tja. 24Tb'ajlenxi'tzun ja'lu, kyej Sab'el ju' t-xu'jil ch'onwi', ex mixti'x etz toju' tja, intoq ximan: 25Matb'incha Qman Dyos ja'lu weye' ja'lo, tu'n lalun chin el ik'o'ntle' kyu'n xjal, chij. 26Tojtzun tqaqi'n xjaw, tzaj tchq'o'n Dyos tanjl, Kab'ryel tb'i, tojun tnam Nasaret tb'i toj Kaliley, 27janajla'toq jun txin Mariy tb'i; qpojtoq, b'entnitoq ti'j tu'n tmje tuk'i'l jun ichan Jse tb'i, tyajajil nimaqkawil Dab'i. 28Okxju' anjl jatoq ta'ya' txin, ex xitma'n te: —¡Nxi' nq'olb'e'na, nim t-xtalb'il Dyos saj tq'o'n teya! Atite Qman Dyos tuk'i'la, chi anjl. 29Jawsak'puj Mariy kyu'n yol lu, ex ntoq ximan titi' tz'elpuna' q'olb'e'n lu. 30Xi'tzun tma'n anjl te: —Mariy, lalun xob'a, matxi' k'iwlanjtza tu'n Dyos. 31Kjela ch'onwi' ja'lo: ktzajel q'o'n jun tala ex Jesus tb'i k'okyel tq'o'na. 32Nim toklen, k'okyel q'o'n tb'i Tk'wal Dyos te toj kya'j, ex k'okyel q'o'n te Nimaqkawil tu'n Qman Dyos, kse'n Dab'i ojtxi' tyajilb'en, 33tu'n tkawin kukxju' kyib'aj tyajajil Jakob'. Lay b'aj ttxa'nju' tkawb'il. 34Xi'tzun tqani'n Mariy te anjl: —¿Se'n taq'witzun ajtb'ent ja'lu, na'mxna' nmjewe' tuk'i'l jun ichan? chij. 35Tzaj ttzaq'we'n anjl te: —Tzulju' Xewb'aj Xjan tuk'i'la, ex ktenb'el tipumal Qman Dyos nim toklen tib'aja kse'nju' muj. Qu'mtzun k'okyel tb'iju' Ne'ẍ k'itz'jel te Xjan ex Tk'wal Dyos. 36Ex tzul q'o'n jun tal Sab'el ju' twitze'la qu'npetzun matxi' tijwnaqix; aju' nq'manjtz qa layxtoq che ul tal, mab'ent qaq xjaw ch'onwi'tel. 37Mixti' jun ti'xti' laywit b'ent tu'nte Dyos, chi anjl te Mariy. 38Tmatzun Mariy: —K'ayi'n majin qinwe' te Dyos; tb'inchaxwit Dyos wi'je' se'n xtmaya, chij. Xi'tzun anjltzu'. 39Xi'tzun Mariy ojqel tojun tnam kwi' witz toj tx'otx' Juda toju' tq'ijlalil lu, 40okx toj tja Sakariy ex xitq'olb'e'n Sab'el. 41Tetzunj t-xitb'i'n Sab'el q'olb'eb'lte tu'n Mariy, jaw xlik'punju' k'wal toj tk'u'j Sab'el, ex noj Sab'el tu'n Xewb'aj Xjan. 42Jaw tma'ntzuntz kuw: —¡K'i'wla'nxi'xta tu'n Qman Dyos kyekwitz kkyaqil qya, ex matxi' ky'i'wlanjtzju' tala! 43¿Ti'xi'xtzunwe' woklen tu'n sula xb'etzalweye', aya ttxu wajawe'? 44Naqxi'x nxinb'i'ne' ẍintzaj tq'olb'e'na, majaw xlik'punju' wale' tu'n ttzalajb'il toj nk'u'je'. 45¡K'i'wla'nta tu'n xi'toksla'na qa che japumelju' xb'ajtzaj tma'n Qman Dyos teya! chi Sab'el. 46Xitzun ttzaq'we'n Mariy: Njaw nnimsa'ne' Qman Dyos nim toklen, 47ex nchin tzalaje' ti'j Dyos Klol weye'. 48Qu'n machin tzajtka'yi'ne' Qman Dyos, ayine' tal tmajin lq'o'n, ex kxe'l qex ja'lo, kq'manjtzel qa k'iwla'n qine'; 49qu'n nim matxi' tb'inchaju' Nimtipumal weye'. ¡Xjanju' tb'i! 50Inlaqtk'u'j Qman Dyos kukxju' kyi'ju' nche nimante. 51Matb'incha taq'un tu'n tipumal: makub' t-xitu'n kximju' nkynima'kyib', 52matz'el tiq'i'n kyoklenju' nimaqkawil ex matz'ok tq'o'n kyoklenju' me's. 53Matzaj tq'o'n ti'xti' kyeju' mixti' kwa aye'tzu'n q'inun mixti'xte xitq'o'n kye. 54Matz'onin ti'ju' tnam Israel, ju' tmajin majx na'n tu'n nlaqtk'u'j ti'j. 55Axtziya'nju' tu'n kye ojtxi' qyajilb'en, te Ab'raam ex kye tyajajil, chi Mariy. 56Kyejten oxe' xjaw Mariy tk'etz Sab'el, yajxi'tzuntl anjti'j tja. 57Tetzunj tpon tq'ijlalil tu'n titz'ji tal Sab'el, q'aju' tal itz'ji. 58Eponju' najlqe' nqayin tk'etz exqe' twitze'l q'olb'elte, etzalaj tuk'i'l tej kb'inte matxitoq tzaj q'aq'an tk'u'j Dyos ti'j. 59Tojtzun wajxaq q'ij xikyiq'i'nju' ne'ẍ tu'n tok techel ti'j tchib'jil, ex kyajb'iltoq tu'n tok kq'o'n tb'i Sakariy ju' tman te tb'i. 60Xi'tzun tma'n ttxu: —Lay, Xwan te'tb'i k'okyel, chij. 61Xi'tzun ktzaq'we'n te: —Mixna' a'lo'te jun iktb'iju' kxol toj tjaya, chechij. 62Xikqani'ntzuntz tuk'i'l kyq'ob' te tmanju' k'wal, tu'n kb'inte ti'toq tb'iju' k'wal tu'n tok. 63Tqanitzun tman k'wal jun tz'lan tu'n tkub' ttz'ib'a'n, kub' ttz'ib'a'ntzuntz: Xwan te'tb'i, chij. Ex kkyaqil eb'jaw lab'ti. 64Axtzun kmuju' yolin jumajtl Sakariy, aq'witzuntz ajwalilte tb'i Qman Dyos. 65Kkyaqiltzu'n najlqe' nqayin tk'etz tzaj xob'il kyi'j, ex intoq yolinjtzju' b'aj lu kyoj kkyaqilju' b'us toj Juda. 66Kkyaqilju' nche b'inte intoq che ximan ti'j kjalu: ¿Ti'tzulo k'okyela' k'wal lu? chechij. Qu'n axxi'x intoq tyek'u'n Qman Dyos tipumal ti'ju' k'wal lu. 67Noj Sakariy tmanju' k'wal tu'n Xewb'aj Xjan, ex tmaju' tpakb'alil kjalu: 68¡Nimanjtzxwit Qman Dyos janche ajb'ena' aj Israel, qu'n matzul kolpilteju' ttanam.! 69Matxi' tzaj tchq'o'n jun klolqe nimtipumal, jun tyajajil Dab'i tmajin. 70Ate tzaj ttziya'n Dyosju' ojtxi' kye t-sanjelal tu'n kmante tqanil: 71qa qotkla' toj kq'ob' qajq'oj ex kye kkyaqilju' nche el ik'onqe, 72qatoq ktzajel q'aq'an tk'u'j kyi'ju' ojtxi' qyajilb'en ex tu'n ttzaj tna'nju' yol kyajni b'antti'j tu'n. 73A yol ja'lu tzajni ttziya'n Dyos te Ab'raam ojtxi' qyajilb'en qa ktzajeltoq tq'o'n anb'il qe 74tu'n qanq'in mixti'tl qxob'el, tzaqpi'nqo'tl kye qajq'oj, tu'n qajb'en te Dyos 75tu'n qok xjan ex tnik'alqi'j twitz Dyos toj tkyaqilju' qchwinqlal 76Atzunta nky'ajul, k'okyel tb'iya te t-sanjelal Dyos nim toklen, qu'n kb'el neja twitz Qajaw b'inchalte ktenju' tb'e, 77tu'n txitq'o'na tqanil teju' ttanam qa kb'el tnajsa'n Dyos kyil ex che kletel tu'n. 78Qu'n inxi'x laqj tk'u'j Qman Dyos qi'j, matzaj tqoptz'a'n jun spik'un toj kya'j qib'aj, 79tu'n ttzaj tq'o'n spik'un kyeju' najlqe' tojxi'x qxopin ex tu'n qxitiq'i'n toju' b'e te nak'b'il, chi Sakariy. 80Intoqtzun ch'iyju' k'wal ex in oktnab'l, ex atzu' anq'ina' toj chq'ajlaj tzmax tpon q'ij tu'n tyek'u'ntetib' kye aj Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\