Lucas 17

1Xi' tma'n Jesus kye t-xnaq'tzb'en: Layx b'ent mixwitti' lmulte jun xjal tu'n tb'inchan il; ¡qab'anxtzunte' twitzju' xjal nxitlmo'n txqantl b'inchal il! 2Awtlo b'a'nju' tu'n tku'x xon toj ninnjab' tuk'i'l jun ab'j cheb'l triy yo'lok ti'j tqul, kyetwitz tu'n kkub' tz'aqju' tal b'o's lu toj il tu'n. 3¡Kka'yinx kyib'e'! Qama b'inchan il ttzika mo titz'ina, tzak'unxa; qatzun matz'anjtzti'j tanmi, najsanku'ya til. 4Maskye wuq maj xb'inchan il teya tojun q'ij, ex wuq maj sul q'malte teya qa lay tb'inchatl, najsanku'ya til. 5Xikqani'n chq'o'nqe' te Qajaw: —Q'ontzxi'xtla qokslab'le', chechij. 6Xittzaq'we'n Qajaw kye: —Naqwit ati kyokslab'le', maskye kyin se'n twitz ẍmostas, jaku' txikma'ne' te nin tze lu: kutjaw xb'oqja tzalu ex awanku'x tib'a toj ninnjab', chechiwte', jaku' txi', chij. 7Qa junkye' matz'anjtzti'j jun tmajin kjol kyuk'i'l wakx mujqa ka'yil wakx toj kojb'il, ¿ma intzun xikma'ne' te: toka ex qeku'ya tu'n twana? 8Minti', a nxitma'nju' te: B'inchanku'ya nwaye' te qale, ex chin tk'achintza tzmax ajnb'aj wane' ex k'wane'. Yajxi'tzuntl b'a'n tu'n twana, chij. 9Ex min nxitq'o'n chjonte te majin tu'n xtb'inchaju' nxiq'ma'n te. 10Ikxtzunkyeju'ye', ajtb'aj kyb'incha'ne' tkyaqilju' ntma'n Dyos kyeye', awtlo nxikma'ne': myab'a'n majin qo'ye', qu'n o'kx xqb'inchaju'ye' o'kxju' saj tma'na qeye', chechiwtloye', chi Jesus. 11Xi' Jesus Jerusalen, iky' kyoju' tx'otx' Samarya ex Kaliley. 12Pon tojun kojb'il, ex eb'je'tz lajoj ichan yab'qe' tu'n xlemtx'a'k, e'kyaj we' najchaq 13e'tzaj ẍch'in kjalu: —¡Jesus, Xnaq'tzal, q'aq'antz tk'u'ja qi'je'! chechij. 14Tetzunj kxitka'yin Jesus, xitma'n kye: —Kukxi'ye' yek'ulte kyib'e' kye pale, chij. Ljo'ntoqtzun kyxi', e'kyaj ẍtile' teju' yab'il. 15Tetzunj tlonteju' jun kxol ẍtiluntl, anjtzti'j njaw tajwali'n Dyos kuw, 16ex kub' meje twitz Jesus, majx ku'pun tplaj twitz tx'otx' q'ol chjonte te. Aj Samarya toqu' ichan lu. 17Xitma'n Jesus: —¿Ma myatzun lajoju' ẍe ẍtilset teju' yab'il? ¿Jatzun ta'qe' b'eljojtel? 18¿Ma o'kxju' najchaq xjal sanjtz ti'j ajwalilte Dyos? chij. 19Xitma'ntzuntz teju' ichan: —We'ktza ex kutxi'ya; tu'nju' tokslab'la xq'aneta'ya, chij. 20Xikqani'n parisey te Jesus jtoj tzulju' tkawb'il Dyos, ex xittzaq'we'n kye: Min q'ancha'lte' tkawb'il Dyos ajtul. 21Lay q'manjtz: Lu ati tzala, mo Lu chix; qu'n atitlte' tkawb'il Dyos kxole', chij. 22Ex xitma'n kye t-xnaq'tzb'en: —Tzul q'ij kyajb'ile' tu'n klonteye' tu'npe' jun nq'ije' ayine' Tk'wal Dyos, ex lay kyile'. 23Ate' junjun che q'malte: Lu ati tzala, mo lu chixla; lantzun che'xe' ex lalun che'x lpeye' kyi'j. 24Qu'n ikse'n xloq'lokya'j, ajtjaw tilk'aj, nt-spik'b'a'n twitz kya'j tojun plaj ex tojun plajtl, iktzun kb'ajelju' toju' q'ij ajwule' ayine' Tk'wal Dyos. 25Tnejel okxi'x chin yajtele' ex chin elel ik'o'ne' kyu'n xjal toju' tq'ijlalil ja'lo. 26Kse'n b'aj toj tq'ijlalil Noe, iktzun kb'ajelju' toju' q'ij ajwultle' ayine' Tk'wal Dyos. 27Intoq che wankye xjal ex nche k'wan, ex intoq che mje, tzmax toju' q'ij tej tokx Noe toju' b'ark, tzajtzun q'eqjab'tz ex kkyaqil eb'aj kyim. 28Ex ikx b'aju' toj tq'ijlalil Lot: intoq che wan xjal ex nche k'wan, intoq che loq'on ex intoq che k'ayin, intoq che awan ex intoq che jaw kb'incha'n kja; 29tetzunj tetz Lot toju' nintnam Sodom, tzaj txtaji'n q'ol ex q'aq' naku'j jb'al tib'aj ex kkyaqil xjal eb'aj kyim. 30Iktzun kb'ajelju' toju' q'ij ajwule' ayine' Tk'wal Dyos. 31Tojtzu'n q'ij lu, aju' xjal ati tib'aj tja ex ate' ti'xti' te toju' tja, lalun ku'tz q'ilkye; ex aju' ati toj kojb'il, lalun tz'anjtzti'j tja. 32Kyna'ntze' b'ajte t-xu'jil Lot. 33Alkye tajb'il tu'n tklonte tchwinqlal, lay tkanb'a; atzunte' matz'el ti'jtk'u'j, ktkanb'a'. 34A kb'ajelju' toju' q'onik'an ajwule', qa ati kab'e' xjal tib'aj jun kuẍb'il, junte' kjawil q'i'n atzu'n juntl kjel q'o'n. 35Qa ati kab'e' qya nche chen junx, junte' kjawil q'i'n atzu'n juntl kjel q'o'n, chi Jesus. 36Exqa ate' kab'e' ichan toj kojb'il, junte' kjawil q'i'n atzu'n juntl kjel q'o'n, chi Jesus. 37Xikqani'ntzuntz te: —Taye, ¿Jatzun kb'ajela' lu? chechij. Xi'tzun ttzaq'we'n te: —Ja makyaja'ten jun kyimni, atzuntzu' che chmetela' k'utz, chij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\