Lucas 3

1Tojtzun o'lajoj ab'q'i nkawin ninimaqkawil Tib'eryas, ex atoq Pons Pilat kawil toj Juda. Intoq kawin Erodes toj Kaliley, atzu'n Pelip ju' titz'in intoq kawin toj Iturey ex toj Trakonitide, atzun Lisanya ntoq kawin toj Ab'ilene. 2Aye'tzu'n Anas ex Kaypas knejel pale qe'toq. Yolin Qman Dyos toj chq'ajlaj te Xwan tk'wal Sakariy toju' tq'ijlalil lu, 3ex b'aj b'et Xwan ttziyile nin a' Jordan, intoq xitma'n kye xjal qa ati tu'n tanjtzkyi'j tuk'i'l Dyos ex tu'n tjaw a' kwi', tu'n tkub' tnajsa'n Dyos kyil. 4B'aj ja'lu kse'n tz'ib'a'n toj tuj Isayiy t-sanjelal Dyos ntma'n kjalu: Nxi' b'i'n jun tq'ojq'ojel wi'yj kjalu: Kyb'inchame' tb'e Qajaw; kjqonxe' jun b'e tzinun. 5Tkyaqilju' b'ya' che nojsetel kkyaqil witz ex b'us che b'elplanset, che tzinsetelju' b'e ch'ok kyi'j, ex che plansetelju' b'e b'ajni xaqix. 6Kkyaqil xjal che ka'yilteju' kolb'il ktzajel tq'o'n Dyos, chiju' tz'ib'a'n. 7Ajkypon xjal tk'etz Xwan tu'n tjaw tq'o'n a' kywi', intoq xitma'n kye: ¡Tyajajil q'antin! ¿Alkye xiq'mante kyeye' tu'n kkolpaje' teju' tz'e'ysb'il witzb'aj kuwxi'x xi' tul kanun? 8Kyb'inchame' b'a'n tu'n tq'ancha'lin b'a'nxi'x qa matxi' tz'anjtz kyi'je' tk'etz Dyos, ex lalun kmaye' kxolxe' kjalu: ¡Tyajajil Ab'raam qo'qe'!, chechiwte'; qu'n kxe'l nma'ne' kyeye' axxi'x qa jakupena' che jawb'entju' ab'j lu tu'n Dyos te tyajajil Ab'raam. 9Expe' naqtkub'tlju' k'uxb'il tu'n kjaw tx'emitju' tze tk'ixi' kylok'. Kkyaqilju' tze min nel lob'j kyi'j, che jawil tx'emit ex che okyex toj q'aq', chi Xwan. 10Xi'tzun kqani'n xjal te: —¿Ti'tzu'n qb'incha'ye'? chechij. 11Xittzaq'we'n Xwan kye kjalu: —Alkye ati kab'e' t-xb'alun, q'onx jun teju' mixti'x t-xb'alun; ex alkye ati twa, q'onx twaju' mixti' twa ti'ju' twa, chij kye. 12Ex e'pon lq'e junjun peyul chojb'il te Rom, ex xikqani'n te Xwan kjalu: —Xnaq'tzal, ¿ti'tzunqe' tu'n qb'inchante? chechij. 13Xitma'n Xwan kye: —Lalun tz'el kqani'ntle' pwaq kye xjal tib'ajxi'tlju' ati tu'n kychjonte, chij. 14Ex xikqani'n junjun xjal te q'oj te Xwan: —Yajtzunqe', ¿Titi' qb'incha'ye'? chechij. Xittzaq'we'n Xwan kye: —Lalun tz'el kyiq'i'ne' ti'xti' kye xjal, ex lalun che oktene' xob'tzalkye xjal tu'nwt kyoktene' poqolkye tojun il min xkb'incha; ex qex kyk'u'je' ti'ju' twikk'u'je' nkyk'mo'ne', chij kye. 15Inxi'xtoq che ka'yin xjal extoq nche xjelun qaj ate Xwanju' Krist; 16atzunte Xwan xitma'n kye kkyaqil: Axxi'x, injaw nq'o'nwe' a' kywi'ye' tuk'i'l a'; tzultzun junte' kjawil tq'o'n a' kwi'ye' tu'n Xewb'aj Xjan ex tuk'i'l q'aq'. Nimxi'x tipumal kye nwitze', mixpeti'xwe' woklen tu'n tel npoq'i'ne' taq'e'l t-xajab'. 17Q'i'n t-xq'iq'b'il, tu'n t-xq'iq'etju' triy ex tu'n t-ẍtilset. Kxe'l tk'u'n triy toj tkb'el, atzu'n ttxa triy k'okyex tq'o'n toj q'aq' layx yupj, chi Xwan. 18Iktzu'n, ex tuk'i'l txqantl nab'l, nxitma'n Xwan tpakb'al b'a'n kye xjal. 19Expe' b'ajttzak'u'n Erodes ju' nkawin, qu'n xinitoq tiq'i'n Erodiy, t-xu'jil titz'in, te t-xu'jil, ex tu'n tpaj tkyaqil myab'a'n ojetoq tb'incha; 20Atzunte Erodes, tb'inchaxi'x juntl tib'ajxi' tkyaqilju' taq'wix b'aj tb'incha'n: okx tjpu'nju' Xwan. 21Tetzunj intoq jaw a' kywi' kkyaqil xjal tu'n Xwan, ex jaw a' twi' Jesus; intoqtzun na'n Dyos, jqetu' kya'j 22ex q'ancha'lixju' Xewb'aj Xjan tk'u'l tib'aj kse'n jun paloms, ex xib'i'n jun tzaj yolin toj kya'j, ntoq tma'n: —Aya nk'wale' k'u'jlanxi'x wu'ne', jawni nsk'o'na, chij. 23Tetoq junaq lajoj (30) ab'q'i Jesus tej ttzyet taq'unan. Toj knab'l xjal qa tk'wal Jse. Atzunte Jse tk'wal Eli, 24atzun Eli tk'wal Matat, atzun Matat tk'wal Leb'i, atzun Leb'i tk'wal Melkyi, atzun Melkyi tk'wal Janay, atzun Janay tk'wal Jse, 25atzun Jse tk'wal Matatiy, atzun Matatiy tk'wal Amos, atzun Amos tk'wal Nawum, atzun Nawun tk'wal Esli, atzun Esli tk'wal Nakay, 26atzun Nakay tk'wal Maat, atzun Maat tk'wal Matatiy, atzun Matatiy tk'wal Semeyi, atzun Semeyi tk'wal Jsek, atzun Jsek tk'wal Joyada, 27atzun Joyada tk'wal Joanan, atzun Joanan tk'wal Resa, atzun Resa tk'wal Sorob'ab'el, Atzun Sorob'ab'el tk'wal Salatyel, atzun Salatyel tk'wal Neri, 28atzun Neri tk'wal Melkyi, atzun Melkyi tk'wal Adi, atzun Adi tk'wal Kosam, atzun Kosam tk'wal Elmadam, atzun Elmadam tk'wal Er, 29atzun Er tk'wal Jesus, atzun Jesus tk'wal Elyeser, atzun Elyeser tk'wal Jorim, atzun Jorim tk'wal Matat, 30atzun Matat tk'wal Leb'i, atzun Leb'i tk'wal Simeon, atzun Simeon tk'wal Juda, atzun Juda tk'wal Jse, atzun Jse tk'wal Jonam, atzun Jonam tk'wal Elyakyim, 31atzun Elyakyim tk'wal Melea, atzun Melea tk'wal Mena, atzun Mena tk'wal Matata, atzun Matata tk'wal Natan, 32atzun Natan tk'wal Dab'i, atzun Dab'i tk'wal Jese, atzun Jese tk'wal Ob'ed, atzun Ob'ed tk'wal B'oos, atzun B'oos tk'wal Sela, atzun Sela tk'wal Naason, 33atzun Naason tk'wal Aminadab', atzun Ab'inadab' tk'wal Admin, atzun Admin tk'wal Arni, atzun Arni tk'wal Erson, atzun Erson tk'wal Pares, atzun Pares tk'wal Juda, 34atzun Juda tk'wal Jakob', atzun Jakob' tk'wal Isaak, atzun Isaak tk'wal Ab'raam, atzun Ab'raam tk'wal Tera, atzun Tera tk'wal Naor, 35atzun Naor tk'wal Seruk, atzun Seruk tk'wal Rakaw, atzun Rakaw tk'wal Pelek, atzun Pelek tk'wal Eb'er, atzun Eb'er tk'wal Sela, 36atzun Sela tk'wal Kaynan, atzun Kaynan tk'wal Arpaksad, atzun Arpaksad tk'wal Sem, atzun Sem tk'wal Noe, atzun Noe tk'wal Lamek, 37atzun Lamek tk'wal Matusalen, atzun Matusalen tk'wal Enok, atzun Enok tk'wal Jered, atzun Jered tk'wal Maalaleel, atzun Maaleleel tk'wal Kaynan, 38atzun Kaynan tk'wal Enos, atzun Enos tk'wal Set, atzun Set tk'wal Adan, atzun Adan tk'wal Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\