Lucas 6

1Intoq b'et Jesus toj triy toju' q'ij te ojlab'l. Jawtzun kk'usi'n t-xnaq'tzb'en t-spiyil triy, b'je'l kxq'uchi'n toj kq'ob' ex xikywanju' triy. 2Xi'tzun kqani'n junjun parisey kye: —¿Tiqu'ntzun nkb'incha'ne' min q'o'n tu'n tb'inchet toj q'ij te ojlab'l? chechij. 3Xi'tzun ttzaq'we'n Jesus kye: —¿Ma b'ajx jawa' kyẍch'i'ne' ti' tb'incha Dab'i jumaj tej intoq che q'aq'an kyuk'i'lju' t-xjal? 4Okx toj tja Dyos ex xi'ttzyu'n wab'j xjansa'n twitz Dyos, wan ti'j ex xitq'o'n kyeju' t-xjal, naqtoqtzun o'qe'kxkye pale nche wan ti'ju' wab'j lu, chij. 5Ex xitma'ntl kye: —Atiwe' woklen ayine' Tk'wal Dyos tib'aju' q'ij te ojlab'l, chij. 6Tojtzun juntl q'ij te ojlab'l, okx Jesus toju' ja te k'u'lb'il ex aq'wi q'ol xnaq'tzb'il. Atitoq jun ichan tzqij tq'ob' toju' ja te k'u'lb'il; 7Aye'tzun xnaq'tzal kawb'il exqe' parisey intoq che ka'yin ti'j Jesus qa oktoq kq'anal toj q'ij te ojlab'l, tu'ntzun tb'ant kb'ajsan ti'j. 8Atzunte kanlitoq twitz ti'toq nkxima'n, xitma'n teju' ichan tzqij tq'ob' kjalu: —We'ktza ex we'ku'ya kyxol xjal, chij. Jawtzun we' ichan ex kub' we', 9xi'tzun tma'n Jesus kye txqantel: —Ati jun nxjele' kyeye': ¿Titi'tzu'n b'a'n tu'n tb'inchet toj q'ij te ojlab'l: ma aju' b'a'n mujqa aju' myab'a'n? ¿Ma tu'n tklet jun xjal mujqa tu'n tkub' b'yet? chij. 10Xika'yintzuntz kye kkyaqilju' ate'toq ti'jile, ex xitma'n teju' ichan: —Nuqpinxa tq'ob'a, chij. Xi'tzun tnuqpi'n ichan tq'ob', ex kyej b'anixju' tq'ob'. 11Aye'tzu'n txqantel tzaj ktx'u'jil b'a'nxi'x ex e'aq'wi wuljel titi' tu'n kyb'inchante ti'j Jesus. 12Tojtzun tq'ijlalil lu, xi' Jesus na'l Dyos twi' jun witz, b'aj qonik'an tu'n nna'n Dyos. 13Tetzunj tjawu'l q'ij, e'tzaj ttxko'n t-xnaq'tzb'en, ex e'jaw t-sk'o'n kab'lajoj kxol, oktq'o'n kyb'i chq'o'nqe'. 14Aye'ju': Simon, ju' oktq'o'n tb'i Luch; ex Leẍ, ttzik Simon; ex Santyay, Xwan, Pelip, B'artolome, 15Matey, Tomas, Santyay, tk'wal Alpey; ex Simon, aju' tok tb'i Selot, 16ex Judas tk'wal Santyay, ex Judas Skaryot, aju' jawmiltz'uj ti'j Jesus. 17Ku'tz Jesus kyuk'i'l twi' witz ex kub'ten twi' jun b'us. Matxitoq b'aj kb'u'yi'n kyib' txqan t-xnaq'tzb'en atzu' ex nim xjal e'tzaj toj tkyaqilju' tx'otx' toj Juda, toj Jerusalen ex toju' mlaj kye Tiro ex Sidon. 18Ma'toq che b'ajpon xjal tu'n kb'inte tyol Jesus ex tu'n kkub' q'a'na'n toj chukchaq yab'il. Ex intoq che q'anetju' nche yajti tu'n tajaw il. 19Kkyaqilju' xjal kyajb'il tu'n tok kymko'n Jesus, qu'n kkyaqil nche q'anet tu'n ipumalj ati tuk'i'l. 20Xika'yin Jesus kyeju' t-xnaq'tzb'en, ex xitma'n kye: K'i'wla'n qekye' prow qe'ye', qu'n kyejuye' tkawb'il Dyos. 21K'i'wla'n qekye' nche naje' tu'n we'yaj ja'lo, qu'n che nojelkye'. Ky'i'wla'n qekye' nche oq'e' ja'lo, qu'n che tze'le' yajxi'tl. 22K'i'wla'n qekye' ajkyel ik'o'ne' kyu'n xjal, ajkyex xla'ja'ne', ajkyok i'li'ne' ex ajtel kyik'o'n kb'iye' naku'j mixyab'a'nqe'ye', naq tu'n npaje' ayine' Tk'wal Dyos. 23Che tzalajxe' b'a'nxi'x, che tzalajxe' toju' tq'ijlalil lu, qu'n kk'ma'ye' tu'me'l t-xel nim toklen toj kya'j; qu'n ex ikx eb'je'l ik'o'n t-sanjelal Dyos kyu'n ojtxi' kyajilb'en xjal lu. 24¡Qab'anxtzunkye' kwitz q'inun, qu'n matxi' che tzalaje'! 25¡Qab'anx kwitze' nojniqe'ye' ja'lo, qu'n tzul we'yaj kyi'je'! ¡Qab'anx kwitze' nche tze'ne' ja'lo, qu'n che oq'ele' tu'n b'is! 26¡Qab'anx kywitze' ajkyjaw nima'ne' kyu'n kykyaqil xjal, iktoqna' nkyb'incha'n ojtxi' kyajilb'en xjalju' lu kyeju' sanjelal chalyolqe'! 27Atzun kyeye' nche b'ine' weye', kxe'l nma'ne': Che kk'u'jlame' kyajq'oje', kb'inchame' b'a'n kyeju' nche el ik'onkyeye', 28kqaninxe' b'a'n kyib'aju' nche txkon taq'wix kyib'aje', che na'nqe' Dyose' kyi'ju' nche ilin kyeye'. 29Qama tz'ok tz'aju'n twitza tu'n jun xjal, q'onxa jun plajtl tu'n tok ttz'aju'n; exqa matz'elq'i'n tpinpa'ta tu'n jun xjal, ex q'onxa tkamisa te. 30Alkyexku' maqaninte jun ti'xti' teya, q'onxa te, exqa matz'el q'i'n jun ti'xti' teya teku'ya, lalun txitqani'ntla. 31Kse'nx kyajb'ile' tu'n kb'inchante txqantl kyeye', ikxtzun kb'inchamju'ye' kye txqantl. 32Qa oqe'kx ẍe kk'u'jlaju'ye' nche k'u'jlankyeye', ¿Ti'tzun juntlkye' b'a'n nkb'incha'ntz? Ikxna' nkyb'incha'n xjalju' aj ilqe'. 33Ex qa o'kxtzu' nkb'incha'ne' b'a'n kyeju' nkb'incha'n b'a'n kyeye', ¿ti'tzun juntlkye' b'a'n nkb'incha'n? Ikxna' nkyb'incha'n aj ilju'. 34Ex qa o'kxtzu' nche q'ona' ch'exe' kyeju' ati tu'me'l tu'n kq'onte ch'i'ntl kyeye', ¿ti'tzun juntlkye' b'a'n nkb'incha'ntz? Ikxna' nkyb'incha'n aj ilju' nche q'on ch'ex kxolx, tu'n kykanb'antetl ti'j. 35Ati tu'n kk'u'jlankye' kye kyajq'oje', tu'n kb'inchanteye' b'a'n ex tu'n kyq'on ch'exe' mya te kanb'ab'l. Nimtzun tu'me'l t-xeltz kyeye', ex che okyele' te tk'wal Dyos nim toklen ex ati tk'u'j kyi'ju' myab'a'n xjal ex b'inchal myab'a'n qe'. 36Q'aq'anx kk'u'je' kyi'j xjal, kse'nte Dyos Manb'aj kyeye', nq'aq'an tk'u'j kyi'je'. 37Lalun che yoline' myab'a'n kyi'j txqantl, laytzun che mlonjtztze' tu'n Dyos. Lalun kmaye' tu'n ttz'e'yset kywitz txqantl, laytzun kutz'e'ysa'n kwitztze' tu'n Dyos. Knajsanku'ye' til juntl, kb'el najsa'ntzun kyiltze' tu'n Dyos. 38Kq'onxe' kye txqantl, ex ktzajel tq'o'n Dyos kyeye'. Ktzajel tq'o'n jun nin mlon kyeye', knojel tkb'el b'a'nxi'x, qritz' ex qtipun. Ax ktzajel tq'o'n Dyosju' kyeye' kse'nju' makyb'inchaye' kye txqantl, chij. 39Xi'tzun tma'n Jesus jun techlal lu kye: ¿Ma jakutzun b'ent tok jun moẍ xkolte juntl moẍ? ¿Ma laytzun che jaw tz'aq kkab'il? 40Mixti' jun xnaq'tzb'en nimxi'xwit tojtzqib'l kyetwitzju' xnaq'tzalte: kpomel kse'n xnaq'tzalte qama japun b'aju' t-xnaq'tzb'il. 41¿Tiqu'ntzun toka' twitza ti'ju' tz'is ati toj twitz ttzika mo titz'ina, ex min nel tnik'a ti'ju' ptzo'n tokx toj twitza? 42Qatzun min nel tnik'a ti'ju' ptzo'n tokx toj twitza, ¿tiqu'ntzun noka' tena q'malte teju' ttzika mo titz'ina: Q'ontza anb'il tu'n tetz wiq'i'ne' tz'is tokx toj twitza chija? ¡Xmletz'!, nej q'imitza ptzo'n tokx toj twitza, kb'anteltzun tetz tiq'i'ntza tz'is toj twitzju' ttzika mo titz'ina. 43Lay taq'te jun b'a'n tze twitz taq'wix, exju' taq'wix tze lay taq' twitz b'a'n. 44Teyile junjun tze nel tnik'tzil tu'nju' twitz: Lay tz'el twitz iw ti'j ch'i'x, ex lay tz'el twitz ub'a ti'j saqch'i'x. 45Ikxtzunte b'a'n xjalju' b'a'nqe' nche tma'n qu'n b'a'nju' ati toj tanmi, atzu'n myab'a'n xjal myab'a'n qe' nche tma'n, qu'n myab'a'n ati toj tanmi. Aju' nojniku'x toj tanmi xjal, axtzun ntma'nju', chi Jesus. 46¿Tiqu'n nkma'na'ye', Taye, Taye, chechije' weye', extzun min nkyb'incha'ne' nxinma'ne' kyeye'? 47Kxe'l nma'ne' kyeye' se'nqe' xjal nche ul nk'etze', inkyb'i'n ex nxikyb'incha'nju' nxinma'ne' kye: 48Ikqe' se'n jun xjal tjaw tb'incha'n tja, ku'x tlku'n tkb'el tzmax kub'l, ku'xtzun tb'incha'n tq'uqlil tja tzmax tib'aj pk'at. Tetzunj tch'iy tnimal a', uljumju' a' ti'ju' ja, mixti'x yukchiju' ja, qu'n jawni b'incha'n b'a'nxi'x. 49Aye'tzu'n machin kb'iye' ex min nkyb'incha'nju' nxinma'ne', ikqe' se'n jun xjal jawtb'incha'n tja tib'aj tx'otx' mixti' tq'uqlil; tetzunj tch'iyju' tnimal a' ul jumj ti'ju' ja, kub' tz'aq ex majxkub' xitj, chi Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\